Alleszelf.nl

#
Het platform dat ouderen helpt om langer zelfstandig te blijven wonen - tot op de hoogste leeftijd.
Aad Koster, Mede-initiatiefnemer/directeur Alleszelf.nl

Alleszelf.nl

Objectief, onafhankelijk en deskundig helpt Alleszelf.nl ouderen zelfstandig in de eigen woning te blijven wonen. Het platform biedt oplossingen, keuzemogelijkheden en geleidelijk het complete aanbod.

Diensten zelf vinden, vergelijken en gebruiken
Veel ouderen wonen langer zelfstandig. Het dienstenaanbod dat hierbij kan helpen is in Nederland ontzettend groot en divers, maar vaak niet of slecht te vinden, vergelijken en gebruiken.

Voor ouderen, mantelzorgers en hulpverleners
Alleszelf.nl wil het complete aanbod van diensten voor ouderen in heel Nederland inzichtelijk maken. Zoals Funda voor huizen en Booking.com voor hotels, zo wil Alleszelf.nl ervoor zorgen dat mensen snel, makkelijk en direct oplossingen vinden om langer thuis te kunnen blijven wonen. Alleszelf.nl is een digitaal platform dat ouderen, hun netwerk, vrijwilligers en professionals kosteloos kunnen gebruiken.

Maatschappelijke impact
Meer dan 25 jaar ervaring in de ouderenzorg, aanvullend marktonderzoek en reacties van gebruikers leren dat hier een wereld te winnen is. En een grote maatschappelijke impact gerealiseerd kan worden: één plek, alle diensten, voor iedereen, in heel Nederland.

Meer weten?
Kijk op de website

  • Branche Zorg & welzijn
  • Impactgebied Sociale cohesie, Verbeteren van zorg
  • Vestigingsplaats Tilburg

Andere sociale enterprises in de branche Zorg & welzijn

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Wij laten niets achter op jouw device en kunnen dus ook niet zien wat jij verder allemaal gaat doen. Jouw IP-adres wordt niet gedeeld met derden, en wordt dus ook niet gebruikt voor commerciële of politieke doelen. Meer weten?

Ok

Contact

Keizersgracht 264
1016 EV Amsterdam
020 - 626 44 10

 

Route

 

 

info@social-enterprise.nl
KVK-nummer: 54772028

BTW nummer: NL8514.34.447.B01

Founding partners:

 

  • PwC-logo-wit.png
  •