Beleid en onderzoek

De samenleving wordt geconfronteerd met taaie uitdagingen zoals armoede, schulden, klimaatverandering en werkloosheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Gemeenten kunnen deze niet alleen kunnen oplossen. Nieuwe samenwerkingen zijn nodig. Sociale ondernemingen, zijn natuurlijke partners voor de overheid, omdat zij zich primair richten op het aanpakken van deze maatschappelijke vraagstukken.
 
Steeds meer gemeenten zoeken daarom de samenwerking met sociale ondernemingen. Het stedennetwerk G40 heeft sociaal ondernemerschap tot speerpunt benoemd en 28 van de 44 grootste gemeenten in Nederland hebben verschillende activiteiten en programma’s om sociaal ondernemerschap te stimuleren. Tegelijkertijd blijkt uit verschillende onderzoeken dat de samenwerking nog niet vanzelf gaat.

 

Wat doen wij?
Social Enterprise NL stimuleert gemeenten sociaal ondernemerschap in hun regio te bevorderen onder andere op de volgende manieren:

1. Onderzoek naar de samenwerking tussen sociale ondernemingen en gemeenten, zoals via de jaarlijkse Social Enterprise Monitor en lokaal onderzoek voor G4-steden en het tweejaarlijkse onderzoek met PwC.  

2. Overheid en sociale ondernemingen bij elkaar brengen middels een prikkelend programma en goede netwerkmogelijkheden op het jaarlijkse Social Enterprise Overheidscongres

3. Optreden als kennishouder op sociaal ondernemerschap en aangrenzende onderwerpen voor politieke programma’s en gemeentelijk beleid.

4. Samenwerkingen aangaan met key stakeholders zoals de City Deal Impact Ondernemen, G4 en het stedennetwerk G40​​​​​​. De ondertekening van de City Deal Impact Ondernemen door 80 partijen is een belangrijke stap in het versterken van de samenwerking tussen sociaal ondernemers en gemeenten.

5. Trainingen en tools ontwikkelen voor beleidsmakers om de samenwerking met sociaal ondernemers te verbeteren, zoals het Zakboek voor ambtenaren.

6. Sociaal ondernemers de handvatten geven om hun samenwerkingen met de gemeenten om te smeden tot win-win partnerschappen, via het verdiepingsprogramma Omgaan met de gemeente en Routekaart.

7. Via Buy Social de vraag van inkopende organisaties (zoals gemeenten) te koppelen aan het aanbod van sociale ondernemingen, bijvoorbeeld door het jaarlijkse Buy Social XL event.


Wat willen we bereiken?
Ons uiteindelijke doel is het activeren van gemeenten om stimulerend beleid op te stellen dat de impact van sociaal ondernemers vergroot. Specifiek, zouden we graag zien dat gemeenten de volgende stappen nemen:

1. Een aanspreekpunt voor sociale ondernemingen creëren: sociale ondernemingen worden binnen een gemeente vaak van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd. Daarom is één helder aanspreekpunt essentieel, bijvoorbeeld in de vorm van een ‘makelaarsteam’ waarmee verschillende gemeenten nu experimenteren. Sluit voor definitie aan bij de Code Sociale Ondernemingen.

2. Inkopen bij sociale ondernemingen: inkoop is een van de belangrijkste instrumenten om maatschappelijke waarde te creëren én de ontwikkeling van sociale ondernemingen te stimuleren. Dit kan op verschillende manieren zoals Artikel 2.82, social return en aansluiten bij Buy Social.

3. Ontmoetingen tussen regulier MKB en sociale ondernemingen stimuleren: steeds meer bedrijven willen een grotere maatschappelijke bijdrage leveren. Hierbij kunnen ze profiteren van het pionierswerk van sociale ondernemingen. Zorgen dat deze ondernemers elkaar ontmoeten, bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten over de SDG´s.

4. Inzetten op resultaatfinanciering: sociale ondernemingen willen graag een businesspartner zijn van de gemeente en afgerekend worden op het maatschappelijk resultaat dat ze bereiken. Instrumenten zoals Social Impact Bonds en Outcome Funds (zie hier het Brabant Outcomes Fund) zijn een belangrijke manier.

5. Verkennen van kansen per impactgebied: sociale ondernemingen zijn actief op verschillende maatschappelijke thema’s zoals circulaire economie, maatschappelijk vastgoed, sociale verbinding en gelijkwaardigheid en arbeidsparticipatie. Zeker bij arbeidsparticipatie en de toeleiding naar werk spelen sociaal ondernemers een belangrijke rol. Verken per beleidsterrein hoe de impact van sociale ondernemingen vergroot kan worden.

Wil je als gemeenten aan de slag met het bevorderen van sociaal ondernemerschap, maar je weet niet hoe? Of heb je een andere gerelateerde vraag? Neem dan contact op met Jorien Campagne (email: jorien@social-enterprise.nl / 06-43687715)

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Contact

Cabralstraat 1
1057 CD Amsterdam
info@social-enterprise.nl

 

Route

 

 

KVK-nummer: 54772028

BTW nummer: NL8514.34.447.B01

Founding partners:

 

  • PwC-logo-wit.png
  • logo stichting doen.png
  •