Beleid en onderzoek

Beleid en onderzoek

Sociaal ondernemers zijn koplopers op weg naar een nieuwe economie. Zij willen maatschappelijke problemen de wereld uit helpen. Daarvoor is systeemverandering nodig, maar die kunnen ondernemers niet alleen tot stand brengen. Passend beleid van overheden en andere instituties is hierbij van belang. Social Enterprise NL stimuleert dit beleid.


(H)erkenning sociale ondernemingen
Sociaal ondernemers werken binnen de kaders van wetten en regels. Die zijn lang niet altijd gunstig en stimulerend, soms zelfs allesbehalve. Veel sociaal ondernemers verwachten een business partnerte vinden in de overheid, een partij die hen (h)erkent en met hen samenwerkt. De maatschappelijke waarde die sociale ondernemingen creëren dient immers vaak een publiek belang. Social Enterprise NL spoort de overheid aan om aan deze verwachting te voldoen. 


Ecosysteem sociale ondernemingen
Social Enterprise NL werkt aan een gunstiger ecosysteem voor sociaal ondernemers – mede via beïnvloeding van politiek en overheid. Hieronder staan onze prioriteiten. Klik telkens op Lees verder om te zien wat Social Enterprise NL per prioriteit doet en wat andere organisaties kunnen bijdragen om het ecosysteem voor sociaal ondernemen te verbeteren.
 

  • Stimulerend beleid van de Rijksoverheid

Het vergroten van de her- en erkenning is een basis, maar meer is nodig, met name het verbeteren van de toegang tot overheidsmarkten en -kapitaal. En het creëren van een passende juridische positie voor sociale ondernemingen in Nederland. Bovendien helpt stimulerend rijksbeleid knelpunten aan te pakken op specifieke impactgebieden, zoals arbeidsparticipatie en voedselverspilling. Lees verder
 

  • Gemeenten als businesspartner

Gemeenten zijn een belangrijke partner voor sociale ondernemingen die werken aan vraagstukken als arbeidsparticipatie en sociale cohesie. Om hun samenwerking te verbeteren, hebben we een Routekaart voor sociaal ondernemers en een Zakboek voor ambtenaren ontwikkeld. Gemeenten kunnen hun samenwerking met sociale ondernemingen namelijk verbeteren, onder meer door een helder aanspreekpunt in te stellen voor sociaal ondernemers. Maar bijvoorbeeld ook door bewust als klant op te treden, of door het faciliteren van lokale netwerken. Lees verder
 

  • Meer onderzoek en onderwijs

Kennis over sociaal ondernemerschap ontwikkelen en verspreiden. Dat verbetert niet alleen het algemene begrip van dit fenomeen en van de beweging eromheen. Het helpt ook de impact van sociaal ondernemers te vergroten. Onderzoek kan zich richten op allerlei vraagstukken. Hoe beïnvloeden sociale ondernemingen bijvoorbeeld consumenten en andere bedrijven in de branche? En wat voor leiderschap is wenselijk voor sociale ondernemingen? Social Enterprise NL stimuleert (hoger-) onderwijsinstellingen om passende lesprogramma’s in te stellen voor studenten die zelf een sociale onderneming willen oprichten of bij een sociale onderneming willen werken. Lees verder
 

  • Toegang tot kapitaal

Sociale ondernemingen hebben financiering nodig om op te starten, voorraad in te kopen en/of door te groeien. Zij zoeken naar impactinvesteerders: kapitaalverstrekkers die naast risico en financieel rendement ook maatschappelijke meerwaarde meewegen. De afgelopen jaren zijn er steeds meer impactinvesteerders opgestaan. 
 

  • Internationale ontwikkelingen

Sociaal ondernemen is een grote internationale beweging die door veel landelijke overheden wordt gestimuleerd, en ook door de Europese Unie en de Organisatie voor Economische Samenwerking (OESO of OECD). Social Enterprise NL helpt en benut deze beweging onder meer door deelname aan het Social Business Initiative van de EU en aan het Social Enterprise World Forum. Lees verder

Meld je aan voor onze nieuwsbrief