Beleid en onderzoek

Wat gebeurt er in de #lobbyforimpact?

 

Samen naar de impact economie!

Sociaal ondernemers zijn koplopers. Ze gaan buiten de gebaande paden en soms tegen de stroom in. Om systeemverbetering te realiseren. Dat vraagt uiteindelijk een verandering van wet- en regelgeving. En van beleid en gedrag van overheden. Social Enterprise NL stimuleert namens én met onze leden voor radicale systeemverbetering. Concreet betekent dat:

Stimulerend beleid voor sociaal ondernemen van de nationale overheid

  • (H)erkenning met de BVmSinds 2015 lobbyen we voor een passende juridische vorm voor sociale ondernemingen; de toevoeging van een modaliteit ‘m’ (van maatschappelijk) aan de BV. In dit nieuwsbericht staat de meest recente ontwikkeling
  • Sociaal en duurzaam inkopen verplicht. De overheid kan grote maatschappelijke waarde creëren tegen lage meerkosten via inkoop. We pleiten daarom voor het verplicht maken van sociale en duurzame criteria in aanbestedingen. 
  • Maatschappelijke innovatie krijgt plek in het innovatiebeleid van het ministerie van EZK. Het innovatiebeleid is nu nog veel gericht op technologische innovatie. Er moet meer aandacht en bijpassende financieringsmogelijkheden komen voor innovaties die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen.

Sociale ondernemingen krijgen een plek aan de beslistafel

Sociaal ondernemers nemen het voortouw in radicale systeemverbetering. Op creatieve, innovatieve en prikkelende wijze laten ze zien hoe het anders kan en moet. Ze zijn een inspirerend voorbeeld voor consumenten, het bedrijfsleven en overheden. Toch wordt de stem van sociaal ondernemers nog te weinig vertegenwoordigd op plekken waar belangrijke beslissingen over de toekomst van Nederland worden gemaakt. We vinden dat sociaal ondernemers meer zitting moeten krijgen aan de beslistafels. Daarvoor:

  • ondersteunen we leden met het ontwikkelen van de benodigde competenties om effectief te lobbyen. Zo bieden we een Masterclass Lobbyen aan en ontwikkelen we cursus over beïnvloeding als sociaal ondernemer.
  • stimuleren en ondersteunen we leden om mee te beslissen en inspraak te hebben. Samen met ondernemers nodigen we Kamerleden en bewindspersonen uit voor werkbezoeken.
  • versterken we leden in het uitvoeren van hun lobby voor systeemverbetering op specifieke impactgebieden.

Gemeenten als businesspartner

Gemeenten en sociale ondernemingen zijn gedroomde partners in het aanpakken van maatschappelijke problemen. Maar de samenwerking verloopt vaak nog te stroef. We moedigen gemeenten aan om maatschappelijke opbrengsten voorop te stellen in het inkoopbeleid, één aanspreekpunt in te stellen voor sociaal ondernemers (een makelaar met mandaat) en op specifieke beleidsthema's belemmeringen weg te nemen, bijvoorbeeld bij sociaal ondernemers actief in arbeidsparticipatie. Over dat laatste onderwerp schreven we eerder de whitepaper ‘Naar een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen’.

Internationale uitwisseling en kennisopbouw

De internationale social enterprise beweging is groeiend en veelbelovend. Social Enterprise NL is actief in Europese en nationale netwerken om de kennis die ergens anders aanwezig is in te zetten voor een sterk ecosysteem in Nederland en vice versa. Dat doen we onder andere met de European Social Enterprise Monitor, we onderschrijven de ambities van het Social Economy Action Plan, we hebben zitting in de Europese expertgroep op sociaal ondernemen en we zijn co-host van het Social Enterprise World Forum op 11 en 12 oktober in Amsterdam.

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!