Over Social Enterprise NL

Social Enterprise NL

Het aantal sociaal ondernemers in Nederland groeit en dat is goed nieuws, want zij zijn de voortrekkers op weg naar een nieuwe economie. Een economie die werkt voor alle mensen; circulair, inclusief en armoedevrij. Social Enterprise NL verbindt en versterkt deze ondernemers, en werkt aan een gunstiger ecosysteem. En wil iedereen inspireren om bij te dragen aan deze beweging.

Social Enterprise NL is een stichting zonder winstoogmerk. De activiteiten van de stichting worden gefinancierd door een aantal Founding Partners.
Mark Hillen, directeur en oprichter Social Enterprise NL

Sociaal ondernemers

Social Enterprise NL ondersteunt sociaal ondernemers door hun zichtbaarheid te vergroten en hen met raad en daad bij te staan via het ledenprogramma. En faciliteert een gemeenschap van gelijkgestemden die elkaar steunt. 

Ecosysteem

Social Enterprise NL stimuleert een gunstig ecosysteem voor sociaal ondernemen. Een systeem waarin voldoende groeikapitaal beschikbaar is, waar steeds meer klanten de maatschappelijke waarde waarderen, en waar overheden deze ondernemers zien als bondgenoot en daar naar handelen. Ook streven we naar betere-wet en regelgeving van de rijksoverheid.

Nieuwe economie

Voor de nieuwe economie is een brede beweging nodig van consumenten, burgers, bedrijven, instellingen, goede doelen, politiek en overheden. Sociaal ondernemers zijn koplopers in deze beweging: zij ondernemen om de wereld te verbeteren, met geld als middel, niet als doel. Ze inspireren en zetten anderen aan tot verandering, Social Enterprise NL steunt hen daarbij en werkt samen met gelijkgestemden. 

Organisatiestructuur Social Enterprise NL


Social Enterprise NL is opgericht door Mark Hillen en Willemijn Verloop. Mark Hillen en Stefan Panhuijsen vormen nu het bestuur en de directie, en werken met een energiek team aan een betere wereld. Het beleid en de activiteiten worden afgestemd met een Leden Board, dat de stem van het netwerk vertegenwoordigt. Social Enterprise NL is een stichting met een Raad van Toezicht. De activiteiten worden met name gefinancierd door de leden, door Founding Partners, en via activiteiten in opdracht van derden. Bekijk hier ons jaarverslag 2021.

 

In contact komen?

 

Wij helpen je graag op weg met je vragen over sociaal ondernemerschap, beleidsaanbevelingen of onderzoeksmogelijkheden.

Je kunt ons bereiken via:

 

   info@social-enterprise.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief