Beleid en onderzoek

De provincie als aanjager van sociaal ondernemerschap in de regio

De twaalf provincies in Nederland hebben als het zogenaamde ‘middenbestuur’ (tussen lokaal en nationaal bestuur) een bijzondere rol. Een aantal van hun kerntaken gaan over onderwerpen die essentieel zijn voor de transitie naar een impact economie, denk aan het bevorderem van duurzame energie en het verstevigen van de regionale economie, met als hoofddoel het stimuleren van werkgelegenheid. 
 
Wat doen wij?
Social Enterprise NL stimuleert provincies om binnen hun mandaat sociaal ondernemerschap in de regio te bevorderen. Dit doen we onder andere door sociaal ondernemerschap onder de aandacht te brengen tijdens provinciale verkiezingen, door input te leveren op beleid (actieprogramma’s) en door  onderzoeken te doen waarmee we inzicht geven in het regionale ecosysteem een aanbevelingen doen om dit ecosysteem te versterken, zoals voor de provincie Noord Brabant (Betekenisvol Brabant 2017, Brabant in Balans 2020 ) en de provincie Overijssel (Nulmeting 2020). 
 
Wat willen we bereiken?
We zouden graag zien dat alle twaalf provincies in Nederland hun rol pakken om sociaal ondernemerschap in hun regio’s bevorderen in de transitie naar een impact economie. Concreet, zien we de volgende mogelijkheden voor provincies:

1. Breng sociale ondernemingen in kaart en stel een aanspreekpunt in voor ondernemers: De eerste stap is inventariseren welke sociale ondernemingen er actief zijn in de provincie. Op welke beleidsthema’s werken deze ondernemers? Tegen welke obstakels lopen zij op? Hoe kan de provincie hen rugwind geven? Maar ook; welke soort ondernemingen zijn juist dun gezaaid in provincie Zuid-Holland en waarom is dat zo? Een dergelijke inventarisatie is een basis voor beleid van de provincie. Daarnaast moet de provincie een helder aanspreekpunt instellen zodat ondernemers niet verdwaald raken in het ambtelijk doolhof.

2. Creëer passende financieringsinstrumenten: Sociaal ondernemers zijn op zoek naar (groei) financiering waar een passende afweging wordt gemaakt tussen risico, financieel en maatschappelijk rendement. Dit is onvoldoende beschikbaar en zit daarmee het creëren van meer impact in de weg. Provincies kunnen hier, bijvoorbeeld samen met een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij, verbetering in brengen. Zo heeft de provincie Noord-Brabant het Brabant Outcomes Fund opgericht. Dit fonds richt zich op de opschaling van sociale ondernemingen door uit te betalen op resultaten en biedt ook private financiers de kans te participeren.

3. Bevorder inkoop bij de provincie en gemeenten: Sociale ondernemingen voornamelijk op zoek naar opdrachten. Door in te kopen bij sociale ondernemingen kan de provincie bijdragen aan maatschappelijke doelen, zoals het bieden van nieuw werk en het verminderen van grondstofgebruik. Daarbij kan de provincie ook een rol spelen in het bij elkaar brengen van gemeenten die sociaal willen inkopen zodat zij van elkaar kunnen leren over goede aanbieders en gebruik van wettelijke inkoopmogelijkheden hierbij.

4. Stimuleer impact meting: Wat bereikt een sociale onderneming concreet voor de samenleving? Het in kaart brengen van de impact – de verandering die aan een bedrijf toegeschreven kan worden– is cruciaal voor sociale ondernemingen en haar stakeholders zoals provincies. Niet in de laatste plaats omdat sociale ondernemingen zich richten op maatschappelijke oplossingen die vaak over diverse beleidsprogramma’s heen reiken. Impact meten is echter niet eenvoudig, voor mkb-ondernemers wordt het snel te complex, tijdrovend en kostbaar. Provincies kunnen impact meting stimuleren, bijvoorbeeld door vouchers voor kleine ondernemers beschikbaar te stellen zoals de OECD adviseert. Sluit hierbij aan bij het in 2018 gepubliceerde Impactpad.

5. Optreden als aanjager van de gemeenten in de regio: gemeenten willen vaak wel, maar zijn te klein om sociaal ondernemers effectief te stimuleren. De provincie kan bijvoorbeeld een leernetwerk bouwen, waarin gemeenten van elkaar kunnen leren en zo niet steeds het wiel opnieuw hoeven uitvinden.

 

Wil je als provincie sociaal ondernemerschap bevorderen in de regio, maar weet je niet hoe? Of heb je een andere gerelateerde vraag? Neem dan contact op met Nick Sens (email: nick@social-enterprise.nl / 06-38967551​​​​​​

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!