Oefenen.nl

#
Veel oefenen vergroot het zelfvertrouwen
Ben Vaske, Directeur Oefenen.nl

Oefenen.nl

Oefenen.nl is de plek voor (jong) volwassenen die hun basiskennis en -vaardigheden op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden willen versterken en meer willen weten over onderwerpen zoals gezondheid, werk, opvoeding en geld.

Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl (Oefenen.nl) stelt mensen in staat om digitaal basiskennis en vaardigheden op te doen. Om te leren, te groeien en zich te ontwikkelen. Individueel en in eigen tempo. Op een laagdrempelige en interactieve manier. Zo kan iedereen die een zetje nodig heeft beter meedoen op het werk en aan de snel veranderende samenleving. En bevordert Oefenen.nl sociale inclusie.

Met 200.000 gebruikers per maand is Oefenen.nl een belangrijk leermiddel op het gebied van volwasseneneducatie. Op Oefenen.nl vind je ruim veertig verschillende programma’s om je basiskennis en vaardigheden te vergroten. Een groot deel van de programma’s bestaat uit video’s, animaties en interactieve oefeningen. Op deze manier wordt leren extra aantrekkelijk.

Voor mensen thuis is Oefenen.nl gratis. Bibliotheken, scholen, bedrijven, asielzoekerscentra en andere instanties betalen voor het oefenmateriaal. Met een licentie krijg zij toegang tot het Volgsysteem. Hierin kunnen zij materialen voor deelnemers klaarzetten en hun vorderingen volgen.

Meer weten?
Kijk op de website

trefwoorden: digitaal, ontwikkeling

  • Branche Onderwijs
  • Impactgebied Sociale cohesie
  • Vestigingsplaats Den Haag

Andere sociale enterprises in de branche Onderwijs

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Contact

Cabralstraat 1
1057 CD Amsterdam
info@social-enterprise.nl

 

Route

 

 

KVK-nummer: 54772028

BTW nummer: NL8514.34.447.B01

Founding partners:

 

  • PwC-logo-wit.png
  • logo stichting doen.png
  •