English
De ondernemer achter ToWatch

"Professionals in leefbaarheid! Wij verdiepen ons in de leefbaarheidsproblematiek op lange termijn m.b.t. de problematiek van jongeren."

ToWatch

II-Watch is een innovatieve sociale franchise organisatie, die zich bezighoudt met de sociale veiligheid in leef- en werkomgevingen, waarbij veel ervaring is verworven bij brede scholen. Daarnaast worden sfeerkeepers en trainers geleverd.

Kennen, herkennen, erkennen zijn sleutelwoorden in de visie van II-Watch.  Zij bieden structurele en effectieve oplossingen rondom de integratie en participatie van bewoners, ondernemers, jongeren (burgers) in onze maatschappij.

Kleinschaligheid, betrokkenheid en (mede)verantwoordelijkheid zijn de kernwoorden om dit te realiseren en samen een sociaal verbonden en veilige, leefbare buurt en wijk te creëren. Samen wonen, werken en leven in een sfeervolle buurt en wijk is hun streven. II-Watch en hun medewerkers, de sfeerkeepers, zijn er om die verbinding opnieuw te leggen en mensen een veilig gevoel terug te geven.

Zij werken daarbij o.a. samen met lokale overheden, buurthuizen, het bedrijfsleven en instellingen die de samenleving niet alleen een warm hart toedragen, maar ook een bijdrage kunnen en willen leveren aan een maatschappij, die aan veranderingen onderhevig is. Telkens weer wordt stil gestaan bij situaties, die om een doorontwikkeling van de methodiek vragen.

II-Watch heeft de Opleiding Sfeerkeeper ontwikkeld, de voorloper op het gebied van ontwikkeling en het overbrengen van kennis op het gebied van leefbaarheidsproblematiek en sociale veiligheid. Opleiding Sfeerkeepers is een erkende mbo opleiding. Meer weten over II-Watch? Kijk op hun website.