Nieuws

Terugblik: ‘De impact economie en de rol van sociale ondernemingen’

Social Enterprise NL lobbyt voor nationaal en lokaal beleid dat de impact van sociaal ondernemers vergroot en de transitie naar de impact economie versnelt. Daarom organiseerden we afgelopen maandag 20 juni het event: ‘De impact economie en de rol van sociale ondernemingen’ in Nieuwspoort.

Gepubliceerd op 27 juni 2022

Een bijeenkomst waar kamerleden Stieneke van der Graaf (CU), Romke de Jong (D66), Suzanne Kröger (GroenLinks) en Daan de Kort (VVD) in gesprek gingen met sociaal ondernemers Fleur Bakker (o.a. Mondmaskerfabriek), Jaime Jorba Bos (Faircasso), Laura Hoogland (Sunt) en David Balhuizen (Fun Forest) over het belang van sociaal ondernemerschap en hoe obstakels voor deze ondernemers weggenomen kunnen worden. #LobbyforImpact!

“Sociaal ondernemen gaat over grootste idealen, maar ook over concrete, praktische, en innovatieve oplossingen voor alledag. En juist die combinatie zit hier aan tafel, dat maakt het zo krachtig.” - Suzanne Kröger (GroenLinks)

 

De BVm
De invoering van de BVm is belangrijk in de transitie naar de impact economie. De toevoeging van een modaliteit ‘m’ (van ‘maatschappelijk’) aan de BV voorziet in een eenvoudige en eenduidige herkenning, die de ondernemers en stakeholders helderheid en zekerheid biedt.

“De BVm zorgt ervoor dat alle regelingen onder 1 paraplu vallen, en is het minder knippen en plakken.’’ -Fleur Bakker (Refugee Company)


De aanwezige Kamerleden hebben aangeven werk te willen maken van de komst van de BVm. Deze staat nota bene genoemd in zowel het coalitieakkoord als in de hoofdlijnenbrief van de Minister van Economische Zaken en Klimaat.

“Om greenwashing te voorkomen, moet je hard afkaderen. Hier kan de BVm bij helpen.”- Romke de Jong (D66)
 

Sociaal inkopen
De overheid heeft de ambitie om sociaal en duurzaam in te kopen en dat gebeurt al steeds meer. Er is echter nog veel ruimte voor verbetering. Suzanne Kröger (GroenLinks) onderstreepte dat het tijd is voor actie. Er wordt teveel gepraat en te weinig actie ondernemen, zoals het daadwerkelijk duurzaam en sociaal inkopen. Dit werd ook door de andere kamerleden en ondernemers onderschreven. Volgens ondernemer Jaime Jorba Bos van Faircasso zou de overheid eigenlijk alle aanbestedingen moet richten op maatschappelijke impact. Stieneke van der Graaf (CU) voegde daaraan toe dat er momenteel echter ook al heel veel kan binnen de huidige wet en regelgeving.

“Sociaal en duurzaam inkopen is enorm belangrijk. Het is belangrijk om te kijken wat er al kan. Er kan namelijk veel meer qua inkoop dan men denkt.”- Stieneke de Graaf, CU

 

Innovatie
In huidige regelingen en beleid is er (voornamelijk) een focus op technisch-wetenschappelijke innovatie, terwijl maatschappelijke innovatie nu juist zo belangrijk is. “Deze focus moet inderdaad anders,” zegt Stieneke van der Graaf. Volgens van der Graaf zou het goed zijn om brede welvaart als uitgangspunt te nemen van regelingen en initiatieven om innovatie in Nederland aan te jagen.

Hoopvol voor de toekomst
Ondernemers en de overheid zijn natuurlijke partners, omdat zij beiden maatschappelijke waarden creëren. Dit kwam tijdens deze bijeenkomst goed tot uiting. De ondernemers en kamerleden konden elkaar goed vinden, met verschillende beloftes om sociaal ondernemerschap nog meer onder de aandacht te brengen en zich in te spannen obstakels voor deze ondernemers zoveel mogelijk weg te gaan nemen. Samen vooruit!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Contact

Cabralstraat 1
1057 CD Amsterdam
info@social-enterprise.nl

 

Route

 

 

KVK-nummer: 54772028

BTW nummer: NL8514.34.447.B01

Founding partners:

 

  • PwC-logo-wit.png
  • logo stichting doen.png
  •