Nieuws

Publicatie en consultatie whitepaper: naar een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen

Social Enterprise NL heeft het vraagstuk van toeleiding naar werk onderzocht en een nieuw model van samenwerking tussen instanties, werkgevers en kandidaten uitgewerkt; het Regie aan Kandidaten en Werkgevers model. De toekomst van toeleiding? Lees en reageer op deze pagina.  

Gepubliceerd op 7 juni 2021

Toeleiding: een complex vraagstuk
Het vraagstuk arbeidsparticipatie is groot en complex en boekt al decennia weinig vooruitgang. Participatiewetten, decentralisaties, sociale akkoorden en brede offensieven ten spijt. Nog steeds staan ruim een miljoen mensen langs de kant en komen er nieuwe mensen bij, zoals jongeren en statushouders. 

Sociaal- en andere betrokken ondernemers wijzen op een belangrijk knelpunt; er zijn arbeidsplaatsen en er zijn geschikte kandidaten maar die vinden elkaar zeer moeizaam. Er kan een sprong voorwaarts gemaakt worden als we oplossingen vinden voor deze frictie, als de beschikbare plekken snel en goed worden ingevuld. Plaatsing van kandidaten moet veel sneller en eenvoudiger. Dan zullen meer werkgevers toetreden en komen er meer plaatsen beschikbaar.

Toeleiding bevindt zich op het snijvlak van de arbeidsmarkt en het sociaal domein. De plaatsing van een kandidaat op een functie met loonaanvulling en ondersteuning is een complexe overeenkomst tussen drie partijen; de beherende instantie (Gemeente, SW-bedrijf of het UWV), de werkgever en de kandidaat. Daaromheen worden allerlei andere actoren aangehaakt zoals loonwaarde bureaus en jobcoaches. Ieder met diens eigen kaders en wensen. Met lange processen en hoge uitvoeringskosten voor alle partijen tot gevolg. 

De onderkant van de arbeidsmarkt is geen markt, het is een domein dat we veel te ingewikkeld hebben gemaakt.
,

Vanuit gesprekken met ondernemers, consulenten, ambtenaren en experts komt een nieuw model van toeleiding naar voren. Een model dat uitgaat van het perspectief van de kandidaat. Kandidaten en werkgevers met de juiste attitude en competenties krijgen meer handelingsvrijheid. Het Regie aan Kandidaten en Werkgevers model. 

De instanties nemen een meer faciliterende en coachende rol naar kandidaten, werkgevers en andere actoren. Dat geeft hen meer tijd en armslag maar het is geen eenvoudige rol. Hetzelfde geldt voor het beheersen van het systeem op een hoger niveau. 

Wij publiceren deze whitepaper om het gesprek hierover ‘open te gooien’. Alle input is welkom: laat graag een reactie achter in het commentaarveld hieronder. Wij willen hiermee een bijdrage leveren aan het oplossen van dit grote maatschappelijke vraagstuk.

Op 6 juli bespraken we het model in een webinar met verschillende experts op dit gebied. Klik hier om het webinar terug te kijken.

Download de whitepaper hier

Gesprek laden

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Contact

Cabralstraat 1
1057 CD Amsterdam
info@social-enterprise.nl

 

Route

 

 

KVK-nummer: 54772028

BTW nummer: NL8514.34.447.B01

Founding partners:

 

  • PwC-logo-wit.png
  • logo stichting doen.png
  •