Nieuws

Van der Graaf vraagt opnieuw aandacht voor BVm

Afgelopen week vond het debat in De Tweede Kamer over het vestigingsklimaat voor Nederlandse bedrijven plaats. Kamerlid Van Der Graaf greep deze gelegenheid aan om de minister te herinneren aan het geven van duidelijkheid over de voortgang rond de BVm. Deze gaf de minister in haar antwoord.

Gepubliceerd op 16 februari 2023

Stieneke van der Graaf vraagt opnieuw naar de stand van zaken rond de BVm aan de minister tijdens het debat over vestigingsklimaat voor bedrijven afgelopen week. Zij zegt:

“Voorzitter. De ChristenUnie wil bedrijvigheid die iets bijdraagt aan onze brede welvaart. Wij kiezen voor een economie waarin niet maximale groei en "meer, meer, meer" centraal staan, maar voor een economie waarin we ook genoegen kunnen nemen met genoeg. Ik constateer met genoegen dat de minister in haar strategische agenda spreekt over wederkerigheid tussen samenleving en bedrijven, en daarbij ook maatschappelijk verantwoord ondernemen noemt. De minister schrijft dat ze dit ook van bedrijven verwacht. Ik weet van bedrijven dat zij zelf ook vinden dat dat belangrijk is. In dat licht vraag ik de minister wat zij nu doet voor het vestigings- en ondernemingsklimaat voor de maatschappelijke ondernemers. Waar blijft de wet die de maatschappelijke bv, de bvm, mogelijk maakt? Hij is zelfs van de prioritaire agenda verdwenen, dus ik hoop dat de minister ons gerust kan stellen.”

De minister reageert: “Dan de vraag van Volt en de ChristenUnie over sociaal ondernemerschap. Sociaal ondernemen is volgens mij hetzelfde als maatschappelijk ondernemen. We werken aan het wetsvoorstel. Er werd gevraagd naar de voortgang. De planning is nu dat we in het voorjaar van 2023 het wetsvoorstel in consultatie doen en in het najaar van 2023, dus dit jaar, het wetsvoorstel naar de Raad van State kunnen sturen. Eind van dit jaar kunnen we de Tweede Kamer het wetsvoorstel dan doen toekomen. Dat geeft volgens mij antwoord op de vraag over de planning.”

Social Enterprise NL kon niet achterhalen wat de vraag van Volt was. We vermoeden dat deze vraag buiten het debat al eerder aan de minister is toegezonden.

De teksten komen uit het ongecorrigeerd stenogram van de Tweede Kamer.

Het hele debat terugkijken kan hier: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/vestigingsklimaat-nederland

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Contact

Cabralstraat 1
1057 CD Amsterdam
info@social-enterprise.nl

 

Route

 

 

KVK-nummer: 54772028

BTW nummer: NL8514.34.447.B01

Founding partners:

 

  • PwC-logo-wit.png
  • logo stichting doen.png
  •