Nieuws

Tweede Kamer wil betere (h)erkenning sociale ondernemingen

Op 2 december ging de Tweede Kamercommissie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in gesprek over de Initiatiefnota ‘Ondernemen met een maatschappelijke missie’ van Eppo Bruins (ChristenUnie). In deze nota pleit Bruins onder andere voor de introductie van een BVm. De nota kon op veel steun rekenen van de aanwezige Kamerleden die allen concludeerden dat de (h)erkenning voor sociale ondernemingen beter moet, maar dat er meer informatie nodig is om de beste vervolgstap te bepalen.

 

Gepubliceerd op 4 december 2019

‘En wat betekent dit voor de bakker om de hoek?’
Alle aanwezige Kamerleden (VVD, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en SP) kregen de kans om hun visie op de initiatiefnota te geven en vragen te stellen. Deze gingen vooral over wat de introductie van een BVm zou betekenen voor het brede MKB (‘de bakker om de hoek die de lokale voetbalclub sponsort’) en of andere instrumenten, zoals keurmerken, niet geschikter zijn dan een juridische modaliteit?

Bruins startte de verdediging van zijn Initiatiefnota met een referentie naar de eerste sociaal ondernemer van Nederland Jacques van Marken. In reactie op de vragen van Kamerleden gaf hij aan dat hij geenszins de waarde van het brede MKB wil ontkennen, in tegendeel, maar dat deze nota zich richt op de groep koplopers die hun maatschappelijke missie voorop zetten. Een modaliteit op de BV is volgens Bruins de beste oplossing, omdat dit de maatschappelijke missie juridisch borgt, bestuurders hierop aanspreekbaar maakt en een basis biedt om verschillende obstakels, zoals het ontvangen van verschillende financieringsvormen, weg te nemen.

Keijzer verwijst naar onderzoek, zeven moties ingediend
Ook Staatssecretaris van EZK Mona Keijzer reageerde op de initiatiefnota. Zij gaf aan dat het kabinet momenteel langs ‘twee sporen’ onderzoekt hoe de (h)erkenning voor sociale ondernemingen kan worden verbeterd. Momenteel worden de behoeften van ondernemers onderzocht, de resultaten hiervan stuurt de staatssecretaris februari 2020 naar de Kamer.
Aan het eind van het overleg werden de volgende moties ingediend. Op 10 december werd er gestemd en hierbij zijn zes moties aangenomen.

  • Tom van der Lee (GroenLinks): …. verzoekt de regering het PBL te vragen de toegevoegde waarde van sociale ondernemingen voor Nederland in kaart te brengen. (Oordeel Kamer)
  • Mustafa Amhaouch (CDA): …. verzoekt de regering indien er behoefte bestaat aan een BVm deze zo in te richten dat deze publiek private samenwerking niet in de weg staat. (Oordeel Kamer)
  • William Moorlag (PvdA): …. verzoekt de regering sociaal ondernemerschap een plek te geven in het nieuwe ESF kader 2021 - 2027. (Oordeel Kamer)
  • William Moorlag (PvdA): …. verzoekt de regering te onderzoeken hoe sociale ondernemingen beter in aanmerking kunnen komen voor het toekennen van overheidsopdrachten, de toegang tot publiek investeringskapitaal en vrijstelling van lasten en heffingen die geen redelijk doel dienen. (Ontraden)
  • Carla Dik Faber (ChristenUnie): …. verzoekt de regering verzoekt het kabinet te investeren in de doorontwikkeling van het Impactpad. (Oordeel Kamer)
  • Carla Dik Faber (ChristenUnie): …. verzoekt de regering een onafhankelijke expertgroep in te stellen die zich buigt over de belangrijkste vragen van de BVm. (Oordeel Kamer)
  • Carla Dik Faber (ChristenUnie): …. verzoekt de regering te onderzoeken hoe in het nieuwe inkoopbeleid meer ruimte komt voor sociale ondernemingen. (Oordeel Kamer)


De Tweede Kamer zal naar verwachting na de publicatie van het door staatssecretaris Keijzer aangekondigde onderzoek verder in debat gaan over het stimuleren van sociaal ondernemerschap.

Bekijk het debat hier terug en hier het twitterverslag #BVmdebat.

Lees hier de visiestuk van Social Enterprise NL: "BVm. De sociale onderneming op weg naar het burgerlijk wetboek"

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Contact

Cabralstraat 1
1057 CD Amsterdam
info@social-enterprise.nl

 

Route

 

 

KVK-nummer: 54772028

BTW nummer: NL8514.34.447.B01

Founding partners:

 

  • PwC-logo-wit.png
  • logo stichting doen.png
  •