Nieuws

Prof. Tine De Moor gaat evolutie sociale ondernemingen onderzoeken bij RSM

Tine De Moor is benoemd tot hoogleraar Social Enterprise & Institutions for Collective Action aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Professor De Moor zal onderzoek doen naar de oprichting, werking en evolutie van sociale ondernemingen en hun evoluerende rol in de ontwikkeling van een duurzamere economie. 

Gepubliceerd op 2 september 2020

Hierbij zal bijzondere aandacht besteed worden aan de opkomst van instituties voor collectieve actie in de Europese samenleving. Deze nieuwe leerstoel, die start op 1 september 2020, wordt gesponsord door ABN AMRO en is gezamenlijk geïnitieerd door Social Enterprise NL en de vakgroep Business-Society Management van RSM.

“Als wetenschapper wil ik midden in de samenleving staan, om te focussen op belangrijke maatschappelijke thema's en de dialoog aan te gaan met burgers, overheden en bedrijven,” zegt professor Tine De Moor. Ze voegt eraan toe dat ze het fascinerend vindt om te ontdekken hoe historische inzichten organisaties sterker kunnen maken, en hoe bedrijven veerkrachtiger kunnen worden gemaakt voor toekomstige uitdagingen. 

"De vele disciplines die binnen RSM vertegenwoordigd zijn, maken het mogelijk om organisaties vanuit veel verschillende perspectieven te bestuderen. Het kan academisch onderzoek meer verbinden met de grote uitdagingen waar onze samenleving momenteel mee te maken heeft, ook in de toekomst."

Ontwikkeling en impact

Eric Buckens, directeur van het ABN AMRO Social Impact Fund: “ABN AMRO streeft ernaar de ontwikkeling, impact en het belang van sociale ondernemingen te ondersteunen. Deze leerstoel zal de focus op deze ontwikkeling vanuit academisch perspectief helpen versterken. Het is erg belangrijk om onderzoek te doen naar dit specifieke onderwerp en de functie en groeiende impact van sociale ondernemingen in onze economie te begrijpen."

ABN AMRO is zo’n tien jaar actief op het gebied van sociale ondernemingen. De bank heeft onder meer via het ABN AMRO Social Impact Fund een flinke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van sociale ondernemingen, veelal in samenwerking met andere investeerders, maatschappelijke organisaties en overheden.

Professor De Moor is ‘een uitmuntend economisch historicus en een vooraanstaand expert op het gebied van sociaal ondernemen en het beheer en bestuur van instituties voor collectieve actie’, aldus professor Ansgar Richter, decaan van RSM. Hij zegt dat coöperaties, als een van de vormen van dergelijke instituties vandaag nog steeds een aanzienlijk deel van de economie uitmaken. “We zijn ontzettend blij dat Tine De Moor zich bij ons aansluit. En we zijn ABN AMRO enorm dankbaar voor hun gulle steun aan deze nieuwe leerstoel bij RSM.”

De expertise van De Moor op dit gebied wordt algemeen erkend. Onlangs won ze een Vici-beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ter waarde van € 1,5 miljoen, die ze bij RSM gaat inzetten voor het onderzoeksproject UNICA: Building a UNified theory for the development and resilience of Institutions for Collective Action for Europe in the past millennium.

Prof. Tine De Moor behaalde een doctoraat in de geschiedenis aan de Universiteit Gent (2003) en een postgraduaat in milieuwetenschappen aan de Universiteit Antwerpen (1999). In december 2012 werd ze benoemd tot hoogleraar Institutions for Collective Action in Historical Perspective aan de Faculteit Geesteswetenschappen, afdeling Geschiedenis & Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht, een functie die ze bekleedde tot aan haar overstap naar RSM. In haar vorige functie deed De Moor onderzoek naar de oprichting, werking en evolutie van instituties voor collectieve actie, in heden en verleden, vanaf de laatmiddeleeuwse periode in Europa tot vandaag. Instituties voor collectieve actie zijn organisaties die zijn gevormd door burgers die ook de directe belanghebbenden zijn, en ernaar streven samen te werken om zowel persoonlijke als maatschappelijke doelen te bereiken. Zie www.collective-action.info

Enkele van de actuele vraagstukken die ze met haar onderzoeksteam bestudeert, zijn de vele energie- en zorgcoöperaties die zich de afgelopen decennia hebben ontwikkeld, de evolutie van consumentencoöperaties, de initiatieven van burgers die betrokken zijn bij korte-keten-landbouw, de vorming van coöperatieve platformen, en de vernieuwing van de onderlinge waarborgmaatschappij als vorm van verzekering voor zelfstandigen. 

Ook heeft ze het onderzoek gedaan naar arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en patronen van gezinsvorming in het afgelopen millenium en is ze actief betrokken geweest bij het ontwikkelen van innovatieve onderzoeksmethoden, bijvoorbeeld via verschillende Citizen Science projecten. Ze is voorzitter geweest van de International Association for the Study of the Commons en heeft het peer-reviewed International Journal of the Commons opgezet. Ze treedt ook op als expert in verschillende nationale en internationale raden. In de afgelopen 10 jaar ontving ze meerdere grote onderzoeksbeurzen, zoals een ERC Starting Grant, een NWO-Vidi en een NWO-Vici.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Contact

Cabralstraat 1
1057 CD Amsterdam
info@social-enterprise.nl

 

Route

 

 

KVK-nummer: 54772028

BTW nummer: NL8514.34.447.B01

Founding partners:

 

  • PwC-logo-wit.png
  • logo stichting doen.png
  •