Nieuws

Onderzoeksrapport 'Stimuleren van (h)erkenning van sociale ondernemingen' gepubliceerd

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben KPMG en Nyenrode onderzocht hoe de (h)erkenning van sociale ondernemingen kan worden gestimuleerd.

Gepubliceerd op 11 mei 2020

Op 30 april jl heeft Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer het eindrapport van het KPMG-Nyenrode onderzoek, Stimuleren van (h)erkenning van sociale ondernemingen, naar de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport vormt een van de pijlers onder haar integrale plan tot stimulering van sociale ondernemingen in Nederland waarvan de verwachting is dat het voor de zomer wordt ingediend.

De onderzoekers trekken heldere conclusies:

Er is een duidelijke behoefte aan (h)erkenning bij sociaal ondernemers en stakeholders

De respondenten zien de BVm of het Wettelijk verankeren van de Code Sociale Ondernemingen als passende opties

In beide opties kan een ‘m ‘ worden toegevoegd aan de handelsnaam van de onderneming, en wordt deze dus zichtbaar in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

De onderzoekers adviseren om deze twee lijnen inhoudelijk verder uit te werken

De uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid, en de kosten/baten van deze varianten lijken te overzien.

Keerpunt in een lange discussie
In 2015 heeft de Sociaal Economische Raad aanbevolen om de behoefte aan een “juridisch label” voor sociale ondernemingen verder te onderzoeken. We hopen dat met dit rapport een fase in deze maatschappelijke discussie wordt afgesloten. Het is tijd om de aandacht te richten op een inhoudelijke invulling die past bij de Nederlandse economie, -cultuur en -rechtssysteem. Er zijn nog veel keuzes te maken, ook binnen de genoemde opties. Dat vraagt een verdiepend proces waarbij juridische- en andere experts in gesprek gaan met de politiek. Wij kijken daar vol verwachting naar uit.

Voor een nadere inhoudelijke reflectie op het rapport klik hier.

Ongeveer twee derde van de surveyrespondenten geeft aan behoefte te hebben aan een nieuwe rechtsvorm of registratiesysteem voor sociale ondernemingen, waarmee het beeld dat uit eerdere onderzoeken naar voren is gekomen wordt bevestigd.
Onderzoekers KPMG en Nyenrode,

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Contact

Cabralstraat 1
1057 CD Amsterdam
info@social-enterprise.nl

 

Route

 

 

KVK-nummer: 54772028

BTW nummer: NL8514.34.447.B01

Founding partners:

 

  • PwC-logo-wit.png
  • logo stichting doen.png
  •