Nieuws

FAQ over de introductie van de BVm

Op 10 juli kondigde het kabinet de introductie van de BVm aan. Een mooi moment na een lang lobby-traject. Vele leden wisten ons te vinden met vragen, zoals wanneer komt die BVm dan en hoe gaat die eruit zien? In dit blog staan we stil bij de meest gestelde vragen.

Gepubliceerd op 21 juli 2020

Wanneer komt de BVm er dan? (en komt ie er echt?)

De afgelopen jaren zijn meerdere onderzoeken (SER, OESO, UU) verschenen waar de (h)erkenning en de juridische positie van sociale ondernemingen is besproken. Het kabinet heeft nu een duidelijke keuze gemaakt: “Het kabinet kiest voor de uitwerking van de voorkeursvariant BVm. .. Het kabinet streeft ernaar om eind 2020 een voorontwerp van de wettelijke regeling via het internet in consultatie te brengen”.

Dit betekent dat iedereen via internetconsultatie.nl* kan reageren op het voorstel. Het kabinet maakt vervolgens op basis van de reacties een definitief wetsvoorstel. Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer gaf in een interview in het Financieele Dagblad aan: “Wanneer de reacties binnen zijn, gaat het voorstel voor advies richting Raad van State. Als alles goed gaat, ligt het daar voor de verkiezingen van maart 2021.”

Dat betekent dat de Tweede Kamer zoals samengesteld na de verkiezingen van 2021 over het voorstel zal stemmen.  Momenteel kent het voorstel brede steun in de Tweede Kamer, maar wij kunnen niet met zekerheid zeggen of dat na de verkiezingen ook zo is. Vervolgens moet ook de Eerste Kamer het voorstel nog goedkeuren.

Kortom, het kan snel twee jaren duren voordat de wet in werking treedt, en in de tussentijd moeten nog belangrijke stappen worden genomen.

Hoe gaat de BVm er precies uitzien?

Dat wordt de komende zes maanden bepaald, maar een aantal aspecten zijn wel al bekend.

Het kabinet geeft aan te kiezen voor wettelijke regeling van civiel rechtelijke aard. Dat betekent onder andere dat belanghebbenden zich kunnen richten tot de burgerrechter (en niet de Ondernemingskamer).  

“Bij de nadere uitwerking van de regeling voor de maatschappelijke BV vormt de definitie van sociale ondernemingen zoals geformuleerd in het KPMG-rapport het uitgangspunt. De kern van de regeling zal zijn dat de kenmerken uit deze definitie worden uitgewerkt in een aantal vereisten waaraan de statuten en de onderneming moeten voldoen indien een onderneming zich wenst te registreren als maatschappelijke onderneming.”

Er komt dus een kader welke missies als maatschappelijk, en dus toelaatbaar, worden gezien, en principes van governance om te zorgen dat de missie ook primair is. Of de BVm een dividendbeperking krijgt en hoe hoog die dan zou zijn is open voor discussie.

Hoe kan ik meedenken/helpen?

Ook deze vraag kregen wij veel. Het is geweldig om alle enthousiaste reacties te lezen, blijf deze vooral delen.

Kritische vragen zijn ook meer dan welkom, stuur gerust een mail naar stefan@social-enterprise.nl.

* Aan het eind van het jaar opent de internetconsultatie, het is van groot belang dat zoveel mogelijk mensen daarop reageren. Hou berichtgeving van Social Enterprise NL daarover in de gaten.

trefwoorden:

Bvm FAQ

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Contact

Cabralstraat 1
1057 CD Amsterdam
info@social-enterprise.nl

 

Route

 

 

KVK-nummer: 54772028

BTW nummer: NL8514.34.447.B01

Founding partners:

 

  • PwC-logo-wit.png
  • logo stichting doen.png
  •