Nieuws

Dit was het Social Enterprise Overheidscongres 2021

Woensdag 13 oktober vond het Social Enterprise Overheidscongres 2021 plaats. Dit jaar in een hybride setting. Het eerste gedeelte was een live uitzending vanuit de 3D Makers Zone in Haarlem. Daarna gingen de online deelnemers verder in twee rondes van vier deelsessies. De deelnemers die de ochtend gezamenlijk de live uitzending hebben bekeken in de vier regio hubs (Haarlem, Breda, Emmen en Apeldoorn), kregen allen een eigen uniek middagprogramma.

Gepubliceerd op 15 oktober 2021

Bekijk bovenstaande video om het ochtendprogramma terug te kijken.

Plenair ochtendprogramma 
Het plenaire gedeelte begon met een welkomstwoord van Stefan Panhuijsen, directeur Social Enterprise NL en dagvoorzitter. Vervolgens was er een sterke bijdrage van Jeroen Joon, voorzitter stuurgroep City Deal Impact Ondernemen en wethouder Apeldoorn, die aangaf zich te gaan inzetten om de beweging van impact ondernemerschap nog groter te gaan maken. Hierna volgde een key note en Q&A van Sander Heijne, auteur Fantoomgroei. Sander betoogde dat we naar een economie toe moeten waar maatschappelijke waarde centraal staat. Na de bijdrage van Sander volgde een pitch van social ondernemers Marieke Hillen (Wijkpaleis) en Jelte de Jongh (Leeruniek). Hierop was er een panel met Marieke Hillen, Sander Heijne, Jeroen Joon en Robert van der Zwan (ministerie van EZK). Het plenaire ochtendprogramma werd afgesloten met een muzikale noot van Maarten van Veen (de Reisgenoot).

‣ Jeroen Joon over het belang van impact ondernemers en de City Deal


‣ Sander Heijne over waarom sociaal ondernemers cruciaal zijn voor de nieuwe impact economie


Online deelsessies
Na het plenaire programma volgden verschillende deelsessies. Binnen enkele dagen komen de deelsessies op deze pagina te staan om terug te kijken. 

Dit waren de thema's van de deelsessies:

‣ Krachtige wijken en buurten
Marieke Hillen van het Wijkpaleis vertelt in deze sessie waarom een fysieke plek voor bewonersbedrijven zo belangrijk is voor de missie: leefbare buurten en wijken. In gesprek met Kristel Jeuring van LSA bewoners, de organisatie voor (ondernemend) bewonersinitiatief, bespreken ze welke rol de gemeente Rotterdam heeft gehad in de totstandkoming van het Wijkpaleis. Begonnen als een klein zomerinitiatief in het park, uitgegroeid tot een ondernemende broedplaats waar duidelijk wordt bijgedragen aan de zelfredzaamheid van buurtbewoners.
‣ Samen werken aan meer arbeidsparticipatie
In de sessie zijn Froukje Zuidema vanuit Cycloon (een sociale onderneming die bijdraagt aan meer arbeidsparticipatie) en Hillegonde Kiewiet aan het woord. Hillegonde is hoofd Arbeidsintegratie bij de gemeente Amersfoort, zij bieden goede hulp aan ondernemingen die willen bijdragen aan meer arbeidsparticipatie. Zij gaan samen met Mark Hillen (Voorzitter Social Enterprise NL) en de kijkers in gesprek over het omgaan met arbeidsparticipatie.  

 
‣ Eenzaamheid onder jongeren tegengaan tijdens corona
Door samenwerking met gemeenten kon Join Us het afgelopen jaar snel groeien en meer jongeren helpen. Inmiddels is Join Us actief in 48 gemeenten actief, waaronder de gemeente ’s Hertogenbosch. Marga de Leeuw, beleidsmedewerker bij de gemeente ’s Hertogenbosch, vertelt hoe zij door de samenwerking met Join Us jongeren helpen met gevoelens van eenzaamheid en hoe deze samenwerking tot stand is gekomen. Meer weten over Join Us en de samenwerking met de gemeente ’s Hertogenbosch? En zelf ook eenzaamheid agenderen binnen de gemeente? Luister dan naar deze sessie!
‣ Van afval naar voedsel
Anja Cheriakova en Jurjen Groot vertelde in deze deelsessie hoe De Clique hun impact maakt en wilt groeien, maar daarbij tegen verschillende uitdagingen aanloopt. Eén daarvan is de afvalwet. Zij willen toewerken naar een houding waarbij gekeken wordt naar de waardevolle grondstoffen die reststromen zitten. In de deelsessie stelden ze de deelnemers de volgende vraag: Wat kunnen we samen doen om circulaire regio’s handen en voeten te geven?

 
‣ Makelaar met mandaat binnen gemeenten
Impact ondernemers lopen soms tegen de interne organisatie van de gemeente aan. Peter Tangel (gemeente Delft) en Radboud van der Linden (gemeente Utrecht) gingen tijdens deze deelsessie in gesprek over hoe dit kan worden doorbroken. Beide gemeentes pakken het op een andere manier aan, maar ze zijn het er over eens dat er een cultuuromslag moet plaatsvinden en dat het belangrijk is om bondgenoten te creëren om die verandering voor elkaar te krijgen. Benieuwd hoe zij het makelaarsteam met mandaat bij de gemeente hebben ingericht? Kijk dan de sessie terug en laat je inspireren.

 
‣ Bouwen en onderhouden van een sterk ecosysteem
Wat verstaan we onder ecosystemen en wat komt daarbij kijken? Jan Willem Wennekes van Impact Noord geeft een introductie over hoe zij in Noord Nederland kijken naar 6 verschillende factoren die deel uitmaken van een ecosysteem. Vervolgens gaan we de praktijk in waarbij Joeri van impact030 met een filmpje laat zien en verder toelicht hoe zij in Utrecht het ecosysteem bouwen en wat de rol va impact030 is. Coos van Impact City (gemeente Den Haag) neemt het stokje over en vertelt over hoe zij Impact City 6 jaar geleden zijn gestart als meer een start-up programma van de gemeente Den Haag. 

 
‣ Inkopen met impact: het kan wel
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is sterk in opkomst. Maar hoe zorg je ervoor dat je met MVI daadwerkelijk bijdraagt aan maatschappelijke doelen? In het beleid ‘’Inkopen met Invloed’’ van de gemeente Amsterdam is het doel dat in elke aanbesteding het maatschappelijk effect een prominente plek krijgt. Hugo Bruijn, inkoper Leadbuyer Facilitair en Personeel, deelt het aanbestedingstraject voor snijbloemen binnen de gemeente Amsterdam. Een inspirerende best practice, waarin Amsterdam een voorbeeld laat zien dat ook sociale ondernemingen overheidsopdrachten kunnen winnen. Mark Hillen sluit de sessie af met een reflectie op het artikel ‘Verplicht Duurzaam’.

 
‣ De waarde van resultaatfinanciering
Het aantrekken van publiek en privaat geld is voor impact-ondernemingen lastig omdat hun maatschappelijke waarde niet of nauwelijks wordt meegewogen. Astrid Kaag vertelt over het Brabant Outcomes Fund (BOF). Daarin wordt het maatschappelijk rendement van ondernemers meegenomen in de financiering. Na het succes van BOF 1 is nu de tweede ronde van het BOF in voorbereiding. Hoe zijn ervaringen van de eerste ronde vertaald naar BOF2? Hoe werkt dit precies? Wat levert het op? En welke lessen heeft de provincie Noord-Brabant voor andere overheden die aan de slag willen met resultaatfinanciering?
 
In deze blog lees je meer over het inspirerende gesprek dat is voortgekomen uit de deelsessie.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Contact

Cabralstraat 1
1057 CD Amsterdam
info@social-enterprise.nl

 

Route

 

 

KVK-nummer: 54772028

BTW nummer: NL8514.34.447.B01

Founding partners:

 

  • PwC-logo-wit.png
  • logo stichting doen.png
  •