Nieuws

De BVm geeft vorm aan gewenste maatschappelijke ontwikkelingen

Met veel enthousiasme hebben wij gereageerd op de internetconsultatie wettelijke regeling BVm. Op naar de volgende fase. Drie elementen zijn cruciaal voor het welslagen van de BVm: De BVm moet onderscheidend zijn van een platte BV, bereikbaar zijn voor de beoogde ondernemers en begrijpelijk voor bestuurders van MKB bedrijven.

Gepubliceerd op 17 mei 2021

Met veel enthousiasme en positieve waardering hebben wij gereageerd op de internetconsultatie van de aanzet wettelijke regeling BVm. In 2016 hebben wij geconcludeerd dat een juridische basis voor sociaal ondernemen zinvol zou zijn. Dat was het resultaat van twee jaar onderzoek, discussie en reflectie binnen onze beweging van sociaal ondernemers. Onze visiepaper van destijds 'BVm. De sociale ondernemingen op weg naar het Burgerlijk Wetboek' beschrijft het doel en de inhoud. In de jaren daarna is een breed maatschappelijk- en politiek debat gevoerd over de wenselijkheid, en wat dan de meest passende inhoud voor Nederland zou zijn. Mooi dat we in de vormgevingsfase zijn aangekomen.

Onderscheidend, bereikbaar en begrijpelijk

De internetconsultatie is een volgende stap op zoek naar de juiste inhoud van de BVm voor Nederland. We moeten de juiste balans vinden. De volgende drie elementen zijn cruciaal voor het welslagen van de BVm:

> De BVm moet voldoende onderscheidend zijn van een platte BV om het doel van herkenbaarheid te realiseren. Het moet echt iets betekenen, zowel voor de ondernemer als voor hun stakeholders.

> Tegelijkertijd moet de BVm bereikbaar zijn voor de beoogde ondernemers. Sociaal ondernemers moeten niet worden opgezadeld met additioneel concurrentienadeel. Indien de BVm als beknellend wordt ervaren en te hoge administratieve lasten en verplichtingen met zich meebrengt, dan zal geen adoptie plaatsvinden.

> De BVm is voornamelijk bedoeld voor het mkb en moet voor de doelgroep begrijpelijk zijn. De KvK moet in een eenvoudige folder kunnen uitleggen wat het betekent om BVm te zijn. Voor bestuurders om verantwoordelijkheid te nemen is helderheid en voorspelbaarheid essentieel.

De aanzet moet nog verder worden uitgewerkt om deze te kunnen evalueren tegen deze drie criteria. Wij suggereren dat deze criteria centraal zullen staan in het vervolgtraject.

Open policy making
Zeer veel organisaties vanuit allerlei disciplines hebben op de consultatie gereageerd. Dat is zeer waardevol en toont het draagvlak voor de BVm. En er zitten zeer goede reacties bij met nieuwe gezichtspunten en interessante inhoudelijke suggesties. Dat helpt om de juiste inhoud en balans te vinden. Het is een mooi signaal om de vervolgfase meer open te stellen voor verrijkende gesprekken tussen verschillende soorten belangstellenden. Een proces van open policy making helpt met het maken van de juiste keuzes, het opbouwen van draagvlak en met het veld voor te bereiden op adoptie.

Tempo maken
De BVm geeft mede vorm aan de gewenste maatschappelijke ontwikkelingen. BVm’s werken aan een meer duurzame en inclusieve economie. Op basis van maatschappelijke ambities, transparantie en een evenwichtige inbreng van alle stakeholders. Er zijn nog veel stappen te zetten voordat je een bedrijf als BVm kan inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Laten we het momentum vasthouden en snel de volgende fase ingaan.

Onze reactie
Onze reactie op de internetconsultatie is hier te lezen. Op de website van internetconsultatie.nl kun je ook alle andere 60 reacties inzien. 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Contact

Cabralstraat 1
1057 CD Amsterdam
info@social-enterprise.nl

 

Route

 

 

KVK-nummer: 54772028

BTW nummer: NL8514.34.447.B01

Founding partners:

 

  • PwC-logo-wit.png
  • logo stichting doen.png
  •