Artikelen

Recap Social Enterprise Overheidscongres 2020

Woensdag 7 oktober vond het Social Enterprise Overheidscongres 2020 plaats. Dit jaar geheel digitaal met een interessant programma vol presentaties, Q&A's en deelsessies over de samenwerkingen tussen overheden en sociale ondernemingen. Binnenkort zijn de sessies terug te kijken, voor nu deze blog!

Gepubliceerd op 14 oktober 2020

Op het programma
Het plenaire gedeelte van het congres bood een podium aan interessante sprekers en presentaties, zoals Gerry Higgins, managing director van Social Enterprise World Forum (SEWF), over het succes van SEWF Digital en Pjotr Anthoni van PwC presenteerde de eerste onderzoeksresultaten uit het vervolgonderzoek naar de samenwerking tussen gemeenten en sociale ondernemingen. “De aandacht voor sociaal ondernemen neemt toe bij de gemeente, maar toch blijkt dat sociale ondernemingen de samenwerking met gemeenten zien als een obstakel”, zegt Pjotr Anthoni. Het definitieve rapport wordt begin november verwacht. Stay tuned! 

Hoofdgast Staatssecretaris van EZK Mona Keijzer volgde met een Q&A en een toelichting op haar visie over de BVm. “De bedoeling is om tijdens de verkiezingen een wetsvoorstel te starten, waar iedereen een mening op kan geven, voordat ze naar de stembus gaan”, aldus Keijzer. Ook ging zij in op andere manieren waarom het kabinet sociaal ondernemen wilt stimuleren, bijvoorbeeld uitbreiding van het Impactpad.

Het plenaire deel werd vervolgens afgesloten door Robbert Berkhout, Wethouder Duurzaamheid en Economie in Haarlem, waarbij hij inging op het actieprogramma dat in Haarlem is opgezet om een brug te slaan tussen de gemeente en sociaal ondernemers. 

Na het plenaire programma volgden verschillende deelsessies. Hieronder kun je de sessies terugkijken en voor de video's van van het plenaire programma verwijzen we je door naar de afspeellijst op Youtube.

‣   City Deal Sociaal Ondernemerschap
‣   Naar een Actieprogramma: lessen uit Haarlem
‣  ​​​ De (on)mogelijkheden van sociaal inkopen
‣   De kracht van regionale netwerken
‣   Samenwerking sociale ondernemingen en                  regulier bedrijfsleven.

De City Deal Sociaal Ondernemerschap 


De City Deal Sociaal Ondernemerschap heeft als doel om een schakel te zijn tussen sociaal ondernemers, gemeenten en ministeries. Willemien Vreugdenhil (kwartiermaker City Deal Sociaal Ondernemerschap), Maarten van Vierssen (wethouder Apeldoorn) en Bob Kolsteeg (deBesteEHBOdoos) gingen met elkaar in gesprek over de knelpunten in de samenwerking tussen sociaal ondernemers, gemeenten en ministeries. 

Er is veel bekend over impact ondernemen, sociaal ondernemen, maatschappelijk ondernemen en de betekeniseconomie. Toch blijven veel gemeenten achter. Met De City Deal krijgen gemeenten een plaatselijke diagnose om er achter de komen waar het beter moet en kan in de samenwerking. Zoals Willemien beschrijft: “Met de City Deal trekken we de breinaald er doorheen. We stellen het vertrekpunt van de lokale situatie centraal. Niet extra nieuwe dingen maken, maar in bestaand beleid de focus opzoeken in de bottlenecks”. Heel vaak betreden sociaal ondernemers de gemeente in hun eentje. Als wethouder krijg je enorm veel verzoeken tot acquisitie. Aansluiten bij een lokaal netwerk is voor een sociaal ondernemer erg van belang bij dit soort zaken, dit kunnen Willemien en Maarten niet genoeg onderstrepen. 

Wanneer een gemeente het belang van impact ondernemen benoemt in haar coalitieprogramma, is de kans op succes groter, dan kan er binnen de organisatie op gestuurd worden. Meer informatie over City Deals. 

Actieprogramma Impact Ondernemen in Haarlem


In 2018 is bij de gemeente Haarlem de ambitie uitgesproken om sociaal ondernemerschap sterk te ontwikkelen binnen de gemeente. Tijdens de deelsessie met Ruud Meijer, Christiana van Lammeren (Gemeente Haarlem) en André Brasser (Stichting Stadsgarage) worden de deelnemers meegenomen in de reis die Haarlem heeft meegemaakt om te komen tot het Actieprogramma Impact Ondernemen en het verwezenlijken van de ambities.

Ze zijn destijds gestart met co-creatie sessies met aan de ene kant gemeentelijke ambtenaren en aan de andere kant allerlei type ondernemers. Om het goed te laten werken moesten ze samen in kaart brengen waar onder andere de kansen liggen, ze moesten aanstippen wat nu ontbreekt en uiten wat de verwachtingen zijn. Daaruit vloeide de zogeheten houtkoolschets en een aantal specifieke acties. Uiteindelijk hebben ze actielijnen op touw gezet rond 5 kernthema’s om de transitie naar de betekeniseconomie te versnellen. Aan wat voor acties kun je dan denken? Zo zijn ze bijvoorbeeld gestart met het LOL (Live Online Learning) programma, The Impact Days spelen een belangrijke rol en ze werken hard aan het realiseren van een inkoopplatform om vraag en aanbod samen te brengen. 

Wil je meer weten over het actieprogramma Impact Ondernemen en de verschillende actielijnen? Bekijk hier het hele programma. 

De (on)mogelijkheden van sociaal inkopen


Sociaal inkopen bij sociaal ondernemers wordt steeds populairder. Nienke Schütte (Buy Social), Maartje Speksnijder (advocaat bij CMS Aanbestedingsrecht & Bouwrecht) en sociaal ondernemer Niels van Buren (algemeen directeur bij Swink Webservice) gaan in gesprek over de (on)mogelijkheden van sociaal inkopen. 

In de sessie ging het over de wijziging van de aanbestedingswet uit 2012, waarin drie prioriteiten staan uit de Europa 2020-strategie die focust op de innovatieve en duurzame groei van de economie. 

Vervolgens kwamen de mogelijkheden van sociaal aanbesteden boven tafel. Wat zijn de grenzen en voorwaarden? Waarmee moeten sociale ondernemingen rekening houden? En wat is er precies mogelijk? Hierna gaf sociaal ondernemer Niels van Buren (Swink) tips over aanbestedingen, waarbij hij advies geeft over het bereiken van de juiste doelgroep, geldzaken en handige tools.

De uitkomst van deze sessie? Verbindingen leggen, aan wie kan ik mijn verhaal vertellen? Impact taal en aanbesteding taal bij elkaar brengen. En de belangrijkste oproep: zo groot mogelijk maatschappelijk waarde creëren met elkaar door middel van sociaal inkopen!

Meer informatie over Buy Social.  

De kracht van regionale netwerken


Hoe zorg je ervoor dat verschillende partijen zoals sociaal ondernemers, bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden goed met elkaar samenwerken? En wat is de kracht van een ecosysteem aanpak. Dit bespreken verschillende ondernemers in de deelsessie over regionale netwerken. Jan Willem Wennekes (Impact Noord), Rutger van Weeren (Impact030) en Tim Savenije (gemeente Utrecht) voeren hier gesprek over.

Jan Willem Wennekes vertelde over de aanpak van Impact Noord. Zij organiseren activiteiten en events voor de leden, met daarbij het doel om het netwerk te verbreden en de zichtbaarheid te vergoten. Met het delen van kennis en expertise zorgen zij voor een gunstig ecosysteem voor impactondernemers. “De ecosysteem aanpak is gebaseerd op biologie. Je moet dieren introduceren om bomen te bouwen, zo werkt het ook met de aanpak; heel veel dingen hebben met elkaar te maken”, zegt Jan Willem.

Impact030 streeft naar het dichter bij elkaar brengen van ondernemers en ze op elkaar stemmen. Matchen en verbinden staat centraal. De samenwerking met Gemeente Utrecht helpt daar erg bij. Gemeente Utrecht kijkt hoe ze sociaal ondernemen in Utrecht kunnen versterken, met daarbij een passend ecosysteem. Volgens Tim Savenije zijn er binnen de sector veel supecosysteempjes, waardoor er geen centraal punt is bij sociaal ondernemen. “Het is belangrijk dat er een herkenbaar punt komt wat sociale ondernemingen herkenbaar maakt. Om dat doel te bereiken is Impact030 ingesprongen als netwerk”.

Uit het gesprek leidt dat er geen specifieke succesfactor is aan te wijzen voor een goed ecosysteem. Het gaat vooral over niet te veel plannen en veel doen. Je komt er vanzelf achter wat werkt en wat niet. Met een hart voor eigen impact en een hart voor ondernemen lukt het vaak om iets goeds uit de grond te trekken. Het is van belang brede netwerken en je voelsprieten te gebruiken. Wees alert en bundel krachten. Samenwerkingen tussen regionale netwerken is belangrijk en erg gunstig. 

Samenwerking sociale ondernemingen en regulier bedrijfsleven


Gert-Jan Dekker (RataPlan), Emma Kruijswijk (PwC) en Matthijs de Jong (Gemeente Emmen) bespraken de kansen voor sociale ondernemingen om samen te werken met reguliere (grotere) bedrijven. Zo werkt kringloopwinkel RataPlan samen met Coolblue. Gert-Jan beaamt dat samenwerkingen met reguliere bedrijven van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de bedrijfsvoering van een sociale onderneming. Het tot stand komen van het contact gebeurt hiermee op verschillende manieren, maar Gert-Jan bevestigd de kracht van een sociale onderneming: “bedrijven weten dat wij openstaan voor een samenwerking.”. 

Matthijs de Jong zegt dat voor de overheid een belangrijke taak is weggelegd; het faciliteren en promoten van de samenwerkingen. Het organiseren van evemenenten zorgt ervoor dat sociale ondernemingen en andere ondernemingen elkaar kunnen ontmoeten, waar mooie initiatieven uit kunnen ontstaan. Een voorbeeld hiervan werd geopperd door Emma Kruijswijk. Bij aanbestedingen die te groot zijn voor de capaciteit van sociale ondernemingen, kunnen grotere bedrijven sociale ondernemingen aannemen als onderaannemer. Zo heeft de sociale ondernemer een nieuwe opdracht en voldoet de reguliere ondernemer aan de Social Return On Investment (SROI) eisen.

Wees niet bang om contact op te nemen met andere bedrijven. Misschien kunnen jullie wel iets voor elkaar betekenen, zelfs in deze moeilijke tijd!

Bedankt en tot volgend jaar!
Het Social Enterprise Overheidscongres was een groot succes! Het ging als een trein en er zijn veel onderwerpen de revue gepasseerd. Van City Deal ondernemerschap tot sociaal inkopen en van Q&A’s tot 1-op-1 netwerkmogelijkheden.

Mooi om te zien dat velen zo betrokken en geïnteresseerd zijn in de samenwerking tussen de overheid en sociale ondernemingen. Er is veel kennis en ervaringen gedeeld en er zijn nieuwe ontmoetingen tot stand gekomen.

Dank aan iedereen die aanwezig was. We zien jullie graag volgend jaar terug! Voor alle video's van het overheidscongres verwijzen we je graag door naar de afspeellijst op Youtube.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Contact

Cabralstraat 1
1057 CD Amsterdam
info@social-enterprise.nl

 

Route

 

 

KVK-nummer: 54772028

BTW nummer: NL8514.34.447.B01

Founding partners:

 

  • PwC-logo-wit.png
  • logo stichting doen.png
  •