Nieuws

Vervolgonderzoek naar samenwerking tussen gemeenten en sociale ondernemingen

Gemeenten vervullen een centrale rol in onze samenleving met belangrijke taken op het gebied van onder meer sociale zaken en werkgelegenheid, zorg en welzijn, economische zaken, onderwijs en milieubeheer. Heel eenvoudig gesteld is het doel van gemeenten om de (lokale) maatschappij in goede banen te leiden. Omdat sociale ondernemingen zich primair richten op het leveren van een bijdrage aan de maatschappij zouden het ideale samenwerkingspartners van gemeenten kunnen zijn.

Gepubliceerd op 17 juni 2020

PwC is samen met Social Enterprise NL gestart met een vervolgonderzoek naar de relatie en samenwerking tussen gemeenten en sociale ondernemingen. Dit is een vervolg op het onderzoek in 2018, zie ook onze publicatie: Prille Kansen.

Voor dit onderzoek hebben wij uiteraard input vanuit gemeenten nodig. Ben jij als ambtenaar verantwoordelijk voor sociaal ondernemerschap binnen jouw gemeente? Dan nodigen wij je graag uit om onze vragenlijst in te vullen. 

Waarom dit (vervolg)onderzoek?

Het eerdere onderzoek toonde in 2018 volop kansen voor verbetering van de samenwerking tussen gemeenten en sociale ondernemingen. Ondanks de logica van de samenwerking bleek de samenwerking in de praktijk nog pril en moeizaam. Bij het afronden van het onderzoek is al besloten om na ongeveer twee jaar opnieuw de relatie en samenwerking tussen gemeenten en sociale ondernemingen te onderzoeken.

In het eerdere onderzoek stonden de agendering en bewustwording centraal. In het vervolgonderzoek wordt de nadruk gelegd op ontwikkelingen in bewustwording en beleidsvorming, alsmede verdieping op een aantal elementen. Doel is op te halen wat de ontwikkelingen van gemeenten in beleid voor en samenwerking met sociale ondernemingen zijn. Daarbij willen we best-practices en concrete handvatten verzamelen over hoe gemeenten de samenwerking kunnen verbeteren en daarmee hun sociaal-maatschappelijke impact kunnen vergroten.

De verdiepende elementen waar het onderzoek zich op richt zijn:

  1. de impact van sociale ondernemingen op ‘mainstream business’;
  2. gemeentelijke inkoop en inkoopbeleid;
  3. de SDG’s of een ander duurzaam-framework als gezamenlijke taal; en
  4. de interne organisatie voor samenwerking met sociale ondernemingen.


Het eerdere onderzoek in 2018
Het eerdere onderzoek bracht zeven mechanismen aan het licht die relevant zijn voor de samenwerking. Op drie daarvan - de kennislogica, de medialogica en de financieringslogica - deelden gemeenten en sociale ondernemingen in 2018 ongeveer dezelfde mening. Bij de mechanismen erkenning en herkenning, de flexibiliteitslogica en de verkokering lagen gemeenten en sociale ondernemingen het minst op één lijn.

Wat kan jij doen?
Voor dit onderzoek hebben wij uiteraard input vanuit gemeenten nodig. Wij zouden het bijzonder waarderen als jij, of de collega die binnen jouw gemeente betrokken is bij of verantwoordelijk is voor sociaal ondernemerschap, deze vragenlijst namens jouw gemeente wilt invullen. De vragenlijst bestaat uit 30 vragen en het kost ongeveer 15 tot 20 minuten om in te vullen. Ook als jouw gemeente nog niet samenwerkt met sociale ondernemingen, dan is jouw input op deze vragenlijst van groot belang.

Neem voor vragen over het invullen van de vragenlijst contact op met Pjotr Anthoni via 06 10 91 73 45 of pjotr.anthoni@pwc.com.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Contact

Cabralstraat 1
1057 CD Amsterdam
info@social-enterprise.nl

 

Route

 

 

KVK-nummer: 54772028

BTW nummer: NL8514.34.447.B01

Founding partners:

 

  • PwC-logo-wit.png
  • logo stichting doen.png
  •