Artikelen

Samenwerking Taaly en OpenEmbassy: een inspirerende stap naar inclusievere integratie en inburgering

In de zoektocht naar inclusievere integratie en inburgering, hebben Taaly en OpenEmbassy de handen ineengeslagen. Geïnspireerd door elkaar tijdens het programma "Omgaan met de Gemeente" ontstond een samenwerking die bijdraagt aan radicale systeemverbetering. 

Gepubliceerd op 31 januari 2024

In december heeft een mooie groep ondernemers het programma Omgaan met de Gemeente afgerond. Hier zijn waardevolle lessen over samenwerken met de gemeente meegegeven, maar er is ook een inspirerende samenwerking tot stand gekomen. Shadi Alhakimi (Taaly) en Pepijn Tielens (OpenEmbassy) kenden elkaar al van eerdere evenementen maar leerden meer van elkaars onderneming en missie tijdens het programma en zagen potentie in een samenwerking. Taaly en OpenEmbassy gaan elkaar versterken. De focus ligt op het delen van kennis en gebruik van een gemeenschappelijk framework genaamd “Indicators of Integration” om het perspectief van nieuwkomers naar voren te halen en een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen. Dit maakt signalering van uitdagingen en gerichte bijsturing vanuit gemeenten of maatschappelijke organisaties mogelijk. In een tijd waarin beleidsbeslissingen beïnvloed kunnen worden door politieke wendingen en niet altijd gebaseerd zijn op de realiteit, benadrukken Taaly en OpenEmbassy het belang van een evidence-based integratiebeleid.

Wat doen Taaly en OpenEmbassy?

Beide ondernemingen zetten zich in voor het ondersteunen van nieuwkomers in het vinden van hun weg in Nederland. Taaly doet dit door middel van een app die nieuwkomers koppelt aan taalmaatjes om online de Nederlandse taal te oefenen. Ze koppelen elkaar op basis van het niveau van de nieuwkomers en gedeelde interesses. Zo helpt Taaly al 600 nieuwkomers de taal al sprekende te leren. OpenEmbassy helpt nieuwkomers zinnig, gelijkwaardig en vlot hun weg te vinden in Nederland, onder andere door het inzetten van een wetenschappelijk model waarin integratie op verschillende leefgebieden wordt gemonitord, het “Indicators of Integration" framework. Het framework biedt bijvoorbeeld gemeenten een mogelijkheid om datagericht beleid te maken, gebaseerd op de behoeften van nieuwkomers zelf. Gebruik van het framework helpt inzichtelijk te maken wat er goed gaat en signaleert problemen.

Inspiratie voor samenwerking

Een vraag die vaak gesteld wordt aan impact ondernemers is of ze de impact van hun initiatieven kunnen meten en bewijzen. Bij het aankloppen bij de gemeente met nieuwe ideeën stuitte Shadi, als nieuwkomer in het bijzonder, op scepsis over de werking van zijn onderneming. Op zoek naar een effectieve monitoringmethode vond Taaly in het framework van OpenEmbassy een mogelijke oplossing. Zo kan Taaly nog beter onderbouwen waarom de app een uitkomst is voor de integratie van nieuwkomers.

Vanuit het perspectief van OpenEmbassy, waar sociale contacten en taalontwikkeling enorm van belang zijn voor integratie, biedt Taaly een concreet voorbeeld van hoe deze leefgebieden kunnen worden bevorderd. De resultaten uit de monitoring van Taaly kunnen worden gebruikt in een het schetsen van een breder beeld van de integratie van nieuwkomers, wat bijdraagt aan de missie van OpenEmbassy. Door gebruik te maken van het framework ontstaat er een gemeenschappelijke taal, waardoor gemeenten, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen elkaar beter begrijpen. Ook zal Taaly ideeën delen om effectief suverydata op te halen, door hun ervaring in het vinden van een toegankelijke en goede manier van vragen stellen aan nieuwkomers.

Streven naar een evidence-based integratiebeleid

Voor Taaly betekent de samenwerking een gestructureerd monitoringsframework, een vragenlijst gebaseerd op het OpenEmbassy-model. De resultaten zullen gebruikt worden om de app te blijven verbeteren en om te laten zien wat de impact is van Taaly. Daarbij maken de organisaties deel uit van een bredere coalitie gericht op het actief betrekken van nieuwkomers in beleidsevaluaties en het bouwen aan nieuwkomersbeleid. Ze streven naar een evidence-based integratiebeleid waarbij beleidsbeslissingen gemaakt worden met feitelijke informatie, in plaats van politieke wendingen of onderbuikgevoelens. Dit komt voort uit de overtuiging dat beleid medeontwikkeld moet worden door degenen die het direct raakt – een principe dat nu relevanter is dan ooit.

Samen sterker

De ambitie van het gebruiken van het framework is om toe te werken naar een gemeenschappelijke taal met betrekking tot nieuwkomersbeleid, om zo beter te weten wat er speelt in het leven van nieuwkomers. Hierdoor kan gesignaleerd worden wat er wel en niet goed gaat, en bijgestuurd worden vanuit gemeenten of maatschappelijke organisaties. Daarnaast is het belangrijk dat nieuwkomers zelf de ruimte krijgen om initiatieven te starten en zo vlot hun weg te kunnen vinden in Nederland. De samenwerking tussen Taaly en OpenEmbassy is een mooie stap in dit proces. Door hun krachten te bundelen hopen ze niet alleen individuele impact te vergroten, maar ook een bredere beweging te creëren voor een inclusiever Nederland. Samen realiseren ze radicale systeemverbetering.

 

Dit project tot stand is gekomen in samenwerking met NewBees en met ondersteuning van Oranjefonds en Rabo Foundation

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Contact

Cabralstraat 1
1057 CD Amsterdam
info@social-enterprise.nl

 

Route

 

 

KVK-nummer: 54772028

BTW nummer: NL8514.34.447.B01

Founding partners:

 

  • PwC-logo-wit.png
  • logo stichting doen.png
  •