Artikelen

Breng met deze eerste stappen jouw impact in kaart

Hoe weet je als sociaal ondernemer hoe goed je bent in het oplossen van dat maatschappelijke probleem waar jij dagelijks werk van maakt? Met jouw impact first missie is het cruciaal om jouw maatschappelijke impact te meten. Alleen zo eenvoudig is dat nog niet. Waar begin je? En wat zijn goede voorbeelden? Dat laten we je graag zien in deze blog. 

Gepubliceerd op 30 juni 2021

Om een goed en onderbouwd beeld van de impact van jouw sociale onderneming te krijgen, moet je je impact meten. Zo krijg je inzicht in wat werkt en op welke manier het werkt. Ook kun je bij verschillende stakeholders onderbouwen wat je hebt bereikt en communiceren over je maatschappelijke waarde. Aan de hand van het Impactpad kun je een vliegende start maken. Het Impactpad is ontwikkeld door AvanceImpact Centre Erasmus en Social Enterprise NL*. In deze handleiding worden 5 niveaus van impactmeting behandeld die jij als sociaal ondernemer kunt doorlopen. Het meten van impact is een proces waarin je kunt groeien en waarvoor hulpmiddelen beschikbaar zijn. In deze blog nemen we je graag mee in de eerste drie niveaus van het Impactpad.  

Niveau 1: Sociale missie en impactdoelstellingen expliciet maken                                                                                  Je formuleert een scherpe maatschappelijke missie en bepaalt de impactdoelstellingen, waarmee je expliciet maakt welke impact je wilt bereiken. In het voorbeeld hieronder van Fun Forest zie je dat zij duidelijk het Impactpad hanteren en benoemen ze hun vier belangrijkste impactdoelstellingen. Op de volgende pagina’s van het Fun Forest Impact Report beschrijven ze bij ieder doel expliciet wat en hoe ze dat willen bereiken.  

Niveau 2: Theory of change uitwerken en valideren              Met jouw bedrijfsactiviteiten wil jij een positieve bijdrage leveren aan een maatschappelijk probleem en positieve effecten voor mens, milieu en maatschappij bereiken: een maatschappelijke meerwaarde creëren. De activiteiten van een bedrijf leiden tot outputs, dat wil zeggen de directe resultaten van de activiteiten. Wanneer er voor de juiste activiteiten is gekozen, leiden deze outputs tot positieve effecten voor individuen, en zelfs tot mogelijke effecten voor de maatschappij in het algemeen. Onder het bedrijfsmodel van een sociale onderneming ligt dan ook een theory of change: een model dat de verandering beschrijft die het bedrijf nastreeft, en hoe deze verandering wordt gerealiseerd. Dit model bevat dus de oorzakelijke verbanden tussen activiteiten, outputs en effecten. 

In het voorbeeld hieronder van TriUnity zie je een voorbeeld van een Theory of Change. TriUnity gelooft in de specifieke talenten van mensen met autisme. Door een sterke interesse voor een bepaald onderwerp ontwikkelen zij zich als specialist op dit gebied. Deze specifieke talenten zijn prima in te zetten voor allerlei organisaties en bedrijven. In het impact rapport beschrijven ze hoe ze samen met stakeholders tot deze verandertheorie zijn gekomen en wat ze willen bereiken met de activiteiten van TriUnity.

Niveau 3: Directe resultaten (outputs) bijhouden                    Op dit niveau richt je je op het bijhouden van outputs: de concrete, telbare resultaten van jouw activiteiten die bijdragen aan jouw missie. Die outputs staan ook in de Theory of Change. Je kunt hierbij denken aan welke mensen je bereikt, hoeveel trainingsdagen je geeft of hoeveel producten je recyclet.  

In het voorbeeld van Cycloon zie je hoe zij de resultaten van het jaar 2020 in kaart hebben gebracht. Het is de missie van Cycloon om de bezorgmarkt in beweging te brengen, zodat deze schoner en socialer wordt. 

Yumeko maakt prachtige spullen voor de duurzame slaapkamer en badkamer door gebruik te maken van transparante en eerlijke productieketens. In het voorbeeld hieronder lees je de impact die zij in het kort maken. Dit zijn (een deel van) de cijfers in een notendop. Verderop in het rapport gaan ze dieper op de cijfers in en verantwoorden in drie pijlers de impact die zij maken op milieu, mens en dieren en hoe zij bijdragen aan een betere en schonere wereld.  

Niveau 4 en 5: missie-gerelateerde effecten meten             Welke verandering wil je echt realiseren en hoe meet je dat? De belangrijkste tip bij het opzetten van een meting is: stel prioriteiten. Je kunt niet alle effecten in één keer meten. Vervolgens moet je je meetplan opzetten. Je stelt dit vaak op voor meer jaren en beschrijft erin hoe je gaat starten (niveau 4) en welke vervolgstappen je voor je ziet (niveau 5). Om hiermee aan de slag te gaan verwijzen we je naar het Impactpad. Daarin vind je veel kennis, tools en een stappenplan om een begin te maken met het opstellen van je meetplan. Naast het Impactpad zijn er nog andere handige tools, e-learnings en programma’s die jou verder kunnen brengen.  

Zoals de e-learning van Avance: In 6 modules en 6 weken leer je impact denken en doen, geheel in je eigen tijd. Een makkelijke manier om kennis te maken met het vakgebied en te kijken waar je staat! 

Of neem deel aan Expeditie Impact. In dit groeiprogramma werk je in een half jaar aan jouw verandertheorie en verander je impactambities in concrete plannen. Je werkt aan het opzetten van een impact meting en het verzamelen van data. Na het groeiprogramma heb je een onepager met daarop de belangrijkste conclusies uit de eerste impactmeting, een meetplan en de tools om in de toekomst zelfstandig impactmetingen uit te voeren.  

Of bekijk onze Impact First publicatie. Hierin wordt antwoord gegeven op al jouw vragen over impact. Ontdek het nut en de haalbaarheid van impact meten!  

Nog meer inspiratie nodig van andere sociale ondernemingen? Bekijk hier meer impact rapporten:                                         > NLvoorelkaar                                                                      > Wakuli ​​​​​​                                                                               > Bakkerscafe                                                                        > Diversion                                                                            > Roetz Bikes                                                                          Vanhulley
> Jobstap

* in opdracht van Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken en Klimaat en Buitenlandse Zaken.  

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Contact

Cabralstraat 1
1057 CD Amsterdam
info@social-enterprise.nl

 

Route

 

 

KVK-nummer: 54772028

BTW nummer: NL8514.34.447.B01

Founding partners:

 

  • PwC-logo-wit.png
  • logo stichting doen.png
  •