Intern

Position paper notaoverleg 'Ondernemen met een maatschappelijke missie'

Deze position paper reflecteert de meest actuele visie van Social Enterprise NL en dient ter input voor het Notaoverleg ‘Ondernemen met een maatschappelijke missie’ van de Tweede Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat op 2 december 2019. 

Gepubliceerd op 29 november2019

De maatschappelijke rol van bedrijven verandert. De logica van winstmaximalisatie en het optimaliseren van aandeelhouderswaarde is achterhaald en er is een brede roep om terug te keren naar een Rijnlands model. Een groeiende groep bedrijven gaat een stap verder en stelt zelfs haar maatschappelijke missie voorop, impact first, zij werken vanuit nieuwe principes en met nieuwe business modellen. Ons ondernemingsrecht is niet toegesneden op deze trend en is dus ook niet goed passend voor deze bedrijven en hun stakeholders. Het is tijd om deze beweging op te nemen in de moderniseringsagenda van ons ondernemingsrecht. 

De hoofdpunten: 
• Social Enterprise NL staat achter de invoering van een BVm zoals voorgesteld door Kamerlid Bruins. Een BVm past in de beweging naar een nieuwe economie en beantwoordt aan behoeften van sociale ondernemingen en haar stakeholders. 
• Stel een expertgroep in die zich richt op de inrichtingskeuzes van de BVm, waaronder het inkaderen van de maatschappelijke missie, of de combinatie met een Code wenselijk is en mogelijk dividendbeleid en vermogensklem. 
• Parallel aan het onderzoek moet de Rijksoverheid de ontwikkeling van sociaal ondernemerschap versnellen door te investeren in impact meting, de inkoop bij sociale ondernemingen te vergroten en kansen en obstakels structureel op Rijksniveau de coördineren. 

In het position paper noemen we onze hoofdpunten en aan de hand van vragen lopen we langs de belangrijkste bespreekpunten voor het notaoverleg.

Klik hier voor de position paper.

trefwoorden:

sociaal ondernemen Bvm maatschappelijke missie position paper notaoverleg visie

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Contact

Cabralstraat 1
1057 CD Amsterdam
info@social-enterprise.nl

 

Route

 

 

KVK-nummer: 54772028

BTW nummer: NL8514.34.447.B01

Founding partners:

 

  • PwC-logo-wit.png
  • logo stichting doen.png
  •