Nieuws

Verkennend onderzoek naar boost maatregelen voor social enterprises

Welke stimuleringsmaatregelen zijn het meest effectief voor de verdere groei van sociale ondernemingen in Nederland? Om die vraag goed te kunnen beantwoorden, is Social Enterprise NL deze maand een internationale verkenning gestart naar stimulering..

Gepubliceerd op 23 mei 2013

what-where-how

Welke stimuleringsmaatregelen zijn het meest effectief voor de verdere groei van sociale ondernemingen in Nederland? Om die vraag goed te kunnen beantwoorden, is Social Enterprise NL deze maand een internationale verkenning gestart naar stimuleringsinstrumenten voor social enterprises. Het onderzoek wordt gedaan in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en uitgevoerd door Kennisland.

In landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België zijn ze al geruime tijd bezig om de (door)groei van social enterprises te stimuleren. Ook de Europese Commissie geeft er prioriteit aan en ziet social enterprises als serieuze aanjagers van een nieuwe solidaire economie binnen de Europese interne markt.
De Britten lopen voorop. Zij hebben een speciaal keurmerk ontwikkeld en een aparte rechtsvorm de Community Interest Company (CIC). Ze starten in 2012 een groot fonds Big Society Capital voor financiering van social enterprises en implementeerden begin dit jaar The Social Value Act. Een wet die sociale impact laat meetellen bij het gunnen van opdrachten door de overheid. In Nederland is nog weinig aandacht voor de impact van social enterprises op economische ontwikkelingen, zeker op beleidsniveau.

Stimuleringsagenda
Dit verkennend onderzoek moet duidelijk maken welke stimuleringsmaatregelen in de ons omringende landen al worden ingezet en hoe succesvol deze zijn. Op basis van deze verkenning gaat een expertgroep bekijken welke instrumenten in de Nederlandse context toepasbaar zijn en tot meer sociale impact zouden kunnen leiden. De uitkomsten hiervan dienen als een eerste aanzet voor een stimuleringsagenda voor social enterprises in Nederland. De resultaten van het verkennend onderzoek worden half september verwacht .

De stimuleringsmaatregelen die bekeken worden, liggen vooral op het terrein van fiscale en juridische instrumenten en aanbestedingsregels . Denk bijvoorbeeld aan btw voordeel voor social enterprises of voor private investeringen in social enterprises; het mee laten wegen van sociale impact bij overheidsaanbestedingen, een keurmerk of zelfs aparte rechtsvorm voor social enterprises. Verder wordt gekeken naar marktontwikkelingen en netwerkvorming (waaronder start-up-problematiek, doorgroeimogelijkheden). Naast dit alles blijft ook de erkenning en herkenning van de social enterprise in Nederland van groot belang.

Social Enterprise NL heeft een netwerk aan partners die naast Kennisland en EZ een actieve bijdrage zullen leveren aan het onderzoek, zoals het Europese EUCLID-netwerk, PWC en CMS Derks Star Busmann, onderdeel van Europa’s grootste juridische organisatie CMS.

Locatie:
Herengracht 505
1017BV

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Contact

Cabralstraat 1
1057 CD Amsterdam
info@social-enterprise.nl

 

Route

 

 

KVK-nummer: 54772028

BTW nummer: NL8514.34.447.B01

Founding partners:

 

  • PwC-logo-wit.png
  • logo stichting doen.png
  •