Nieuws

Social Value Act, één jaar later

Op 1 januari 2013 werd in het Verenigd Koninkrijk de Social Value Act aangenomen, een wet die ervoor zorgt dat er bij gemeentelijke aanbestedingen serieus wordt gekeken naar de sociale impact ervan. Daarmee wordt het bedrijfsleven als partner gezien in..

Gepubliceerd op 24 februari 2014

Op 1 januari 2013 werd in het Verenigd Koninkrijk de Social Value Act aangenomen, een wet die ervoor zorgt dat er bij gemeentelijke aanbestedingen serieus wordt gekeken naar de sociale impact ervan. Daarmee wordt het bedrijfsleven als partner gezien in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Door de economische crisis hebben ook Britse overheden te maken met teruglopende budgetten, door het doen van aanbestedingen bij sociaal ondernemers kan ook buiten subsidies om sociale impact worden gecreëerd.

Nu, een jaar later, is het tijd om te bekijken welke effecten deze wet teweeg heeft gebracht. De Guardian noemt bijvoorbeeld de stad Wakefield, daar werd gezocht naar een leverancier van schoolmelk voor de lokale jeugd. Daarbij is bewust gekozen voor een leverancier die buiten het verzorgen van schoolmelk om educatie biedt over gezonde leefstijlen, aandacht vestigt op de voetafdruk van voedsel en arbeidsplaatsen biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De wet heeft tot doel het effect van aanbestedingen serieus onder de loep te nemen en andere ‘traditionele’ ondernemers te inspireren over te gaan tot ‘social business’, zo zijn er in steden als Liverpool en The West Midlands competities uitgeschreven voor deze wijze van ondernemen.

Ook in Nederland kan het aanbesteden bij ondernemers die naast financiële ook maatschappelijke winst nastreven zorgen voor flinke maatschappelijke impact op het gebied van bijvoorbeeld arbeidsparticipatie, internationale ontwikkeling en milieu. Social Enterprise NL schreef hierover de lobby-agenda ‘Iedereen Winst. Samen met de overheid naar een bloeiende social enterprise sector’, waarin concrete aanbevelingen worden gedaan om via het aanbestedingsbeleid meer maatschappelijke waarde te genereren. Social Enterprise NL doet hiervoor drie beleidsaanbevelingen:

* Start een opleidingsprogramma voor inkopers gericht op het creëren van maatschappelijke waarde binnen de huidige kaders.
* Start een pilot in vijf steden om te experimenteren met verschillende manieren van het maximeren van maatschappelijke waarde via aanbestedingen.
* Maak ‘maatschappelijke meerwaarde’ een gunningscriterium van EMVI, waarin alle soorten aanbieders een gelijke positie hebben.

In het Verenigd Koninkrijk wordt inmiddels gekeken hoe de volgende stap kan worden gezet want alhoewel vorig jaar wettelijk is vastgelegd dat overheden kijken naar ‘social value’ lijkt de wet nog iets te vrijblijvend geformuleerd, mede doordat het begrip ‘social value’ niet wordt gedefinieerd. Ook zet de centrale overheid te weinig druk op de lokale besturen om daadwerkelijk sociale aanbestedingen te doen.

Er valt dus, zowel bij ons als bij onze Westerburen, nog een wereld te winnen in de herkenning- en erkenning van sociaal onderneners als bondgenoten in het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken.

Lees het artikel dat The Guardian Social Enterprise Network hierover schreef.

Locatie:
Herengracht 505
1017BV

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Contact

Cabralstraat 1
1057 CD Amsterdam
info@social-enterprise.nl

 

Route

 

 

KVK-nummer: 54772028

BTW nummer: NL8514.34.447.B01

Founding partners:

 

  • PwC-logo-wit.png
  • logo stichting doen.png
  •