Nieuws

Principe 5. Transparantie: actief en toegankelijk

Op deze pagina staat het deel uit de Code Principe 5. Transparantie: actief en toegankelijk.

Gepubliceerd op 27 juni 2017

De onderneming voert een actief informatiebeleid waarbij maximale openheid het uitgangspunt is. De onderneming verstrekt inzicht in de wijze waarop zij invulling geeft aan de missie, de gerealiseerde impact, de financiering van de onderneming, de betrokkenheid van relevante stakeholders en de resultaten van de collegiale toetsing. Alle informatie is eenvoudig vindbaar, toegankelijk geschreven en wordt desgevraagd nader toegelicht.

Uitwerking – ‘als het beter kan, doe dat dan’

5.1. Actief

5.1.1. Bij de jaarstukken publiceert de onderneming in een samenhangende rapportage de informatie over de naleving van de principes uit deze Code. De rapportage bevat een overzicht van de informatie die overeenkomstig de uitwerkingen van de Principes van deze Code op de website zijn gepubliceerd: 

i) de statuten van de onderneming;
ii) de wijze waarop invulling is gegeven aan de missie, de gerealiseerde impact en de wijze waarop gerealiseerde impact is gemeten;
iii) beschrijving van de wijze waarop de dialoog met relevante stakeholders wordt gevoerd en de uitkomsten daarvan;
iv) de statutaire bescherming van de impact door beperkingen van de uitkeringen aan aandeelhouder(s) en bij verkoop van aandelen, of de gemotiveerde verklaring als de onderneming geen statutaire beperkingen van dien aard toepast;
v. het beloningsbeleid dat de onderneming voert;
vi) de belangrijkste verbeterpunten uit de collegiale toetsing
5.1.2. De aandeelhouders van de onderneming zijn bekend. De onderneming maakt inzichtelijk op welke wijze de onderneming is gefinancierd.
5.1.3. De wettelijke jaarstukken die de onderneming publiceert of deponeert (Kamer van Koophandel) zet de onderneming op de website.
5.1.4. Wanneer de onderneming niet in de positie is om actief relevante informatie in lijn met dit principe te verstrekken, geeft zij gemotiveerd aan wat de reden daarvoor is en publiceert deze motivatie op haar website.
 

5.2. Toegankelijk

5.2.1. De onderneming heeft een website die toegankelijk is en waarop alle informatie waarop het principe van transparantie doelt, eenvoudig te vinden is. Informatie op de website is zo veel mogelijk up to date.
5.2.2. De onderneming zal vragen beantwoorden die over producten en diensten door klanten en andere stakeholders worden gesteld.


Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Contact

Cabralstraat 1
1057 CD Amsterdam
info@social-enterprise.nl

 

Route

 

 

KVK-nummer: 54772028

BTW nummer: NL8514.34.447.B01

Founding partners:

 

  • PwC-logo-wit.png
  • logo stichting doen.png
  •