Nieuws

Kabinet spreekt zich uit voor sociaal ondernemen

Vandaag reageerde het kabinet middels een kamerbrief op het SER advies van mei 2015. Wij zijn blij met de positieve toon van de reactie en de erkenning van de relevantie van sociaal ondernemen.

Gepubliceerd op 1 juli 2016

Kabinet: “Sociale ondernemers lopen voorop"

Na meer dan een jaar ambtelijk overleg heeft het kabinet vandaag positief gereageerd op het SER advies Sociale Ondernemingen.

Het kabinet onderschrijft de bijdrage die sociale ondernemingen leveren aan Nederland. Vicepremier Lodewijk Asscher: “Het advies brengt de status, positie en de rol van sociale ondernemingen positief onder de aandacht. Belangrijk voor het welslagen van sociale ondernemingen is dat ze als zodanig herkenbaar zijn en erkend worden. De bijdrage van sociale ondernemingen aan maatschappelijke waarde en innovatie is groeiende. Ook internationaal is een forse groei van deze sociale ondernemingen te zien ondanks de afgelopen economische crisis.”

Hij stelt hierbij de volgende maatregelen voor:

-        Gezamenlijk investeren in impactmeting.

-        Vergroting van de kennis bij (decentrale) overheid en bij sociale ondernemingen

-        Onderzoeken van de mogelijkheid voor een ‘label’ voor sociale ondernemingen

-        Verbetering van het financieringsklimaat

-        Betere benutting van de ruimte bij overheidsinkoop

-        Aanvragen vervolg SER-advies.

Social Enterprise NL heeft veel tijd gestoken in het advies en de lobby naar politiek & overheid. We zijn tevreden en positief over de lijn die het kabinet uitzet, maar het mag allemaal nog wat sneller!

Willemijn Verloop: “We hebben er lang op moeten wachten, maar zijn erg blij om te zien dat de overheid de kracht van sociale ondernemingen erkent en met maatregelen de impact van sociaal ondernemers wil vergroten. Het is goed dat het kabinet hierover verder met ondernemers in gesprek wil gaan, maar dit moet geen excuus zijn voor vertraging. De meeste maatregelen kunnen morgen in gang worden gezet.”

Sociaal ondernemer Ruud Zandvliet, oprichter van Taxi Electric, dringt eveneens aan op actie: “Sociaal ondernemers willen een maatschappelijke bijdrage leveren, zij gebruiken de gereedschapskist van het private bedrijfsleven om het publiek belang te dienen. Dat maakt sociaal ondernemers waardevolle partners voor de overheid. Helaas is de overheid blind voor dit fundamentele verschil. Daardoor maakt ze te weinig gebruik van de mogelijkheden die sociaal ondernemers bieden. Ik hoop dat de overheid haast gaat maken met erkennen en herkennen zodat sociaal ondernemers kunnen doen waar het om gaat: maatschappelijke problemen oplossen.”

Het kabinet volgt veel van de adviezen van Social Enterprise NL (Twee jaar geleden gepubliceerd in Iedereen winst, samen met de overheid naar een bloeiende social enterprise sector). Ook geeft het kabinet aan dat  zij een ‘juridisch label’ voor sociale ondernemingen verder willen verkennen. Social Enterprise NL heeft begin dit jaar haar visie op de juridische positie van de sociale onderneming gepresenteerd: B.V.m. De sociale onderneming op weg naar het Burgerlijk Wetboek.

Wij gaan graag verder in gesprek met de minister / het kabinet om de genoemde maatregelen in gang te zetten en te versnellen!

Lees hier de hele kabinetsreactie

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Contact

Cabralstraat 1
1057 CD Amsterdam
info@social-enterprise.nl

 

Route

 

 

KVK-nummer: 54772028

BTW nummer: NL8514.34.447.B01

Founding partners:

 

  • PwC-logo-wit.png
  • logo stichting doen.png
  •