Nieuws

Commissie Code Sociale Ondernemingen is van start!

Een nieuwe commissie gaat de Code Sociale Ondernemingen opstellen. In de code worden richtlijnen gegeven voor de leidende principes van sociaal ondernemen.

Gepubliceerd op 19 september 2016

Op initiatief van Social Enterprise NL gaat een daartoe samengestelde commissie een Code Sociale Ondernemingen opstellen. Daarin worden de leidende principes van sociaal ondernemen geborgd. Dit initiatief komt voort uit de wens van sociale ondernemingen om hun drijfveren en manier van werken zichtbaar en controleerbaar uit te dragen. Naar verwachting zal de commissie de code in het voorjaar van 2017 presenteren.

UPDATE 07 - 03 - 2017: De consultatieversie van de Code staat nu online. 

Een positieve aanleiding
De aanleiding voor de code is nadrukkelijk positief en komt voort uit de wens van sociale ondernemingen hun drijfveren en manier van werken zichtbaar en controleerbaar uit te dragen. Het is, in tegenstelling tot veel governance codes, geen politieke noodzaak (als gevolg van misstanden bijvoorbeeld) maar een pro-actief verlangen naar erkenning en herkenning van sociaal ondernemers zelf. Zodra de code er is kunnen ondernemers deze adopteren en opnemen in hun beleid, statuten en aandeelhoudersovereenkomsten.

Leidende principes
De code zal de leidende principes van Sociaal Ondernemen borgen. Dit houdt onder andere in:

  • Vastleggen dat de maatschappelijke doelstelling voorop staat
  • Handvatten geven voor het definiëren van de maatschappelijke doelstelling van de onderneming
  • Een commitment naar maximale transparantie
  • Ruimte geven aan stakeholders om betrokken te zijn bij de onderneming
  • Handvatten geven voor financiële kaders die kunnen rekenen op een brede maatschappelijke acceptatie

 BB_160912COMMISSIE-1lres.jpgDe commissie v.l.n.r.: Josephine de Zwaan, Peter Hobbelen, Tineke Lambooy, 
Frans Jurgens, Willem Lageweg (Voorzitter), Robert van der Laan.

Volgende stap: Aparte rechtsvorm sociaal ondernemen
In veel landen om ons heen is er een aparte rechtsvorm voor sociale ondernemingen, dat draagt bij aan de erkenning en herkenning van sociale ondernemingen. In Nederland nog niet. Social Enterprise NL zet zich in voor erkenning en herkenning van sociale ondernemingen in Nederland. Zo presenteerden we dit voorjaar onze visie op een juridische vorm voor sociale ondernemingen: een modaliteit die gebruikt kan worden op bestaande rechtspersonen zoals de BV en Coöperatieve vereniging.

Proces
Veel mensen en organisaties zijn benieuwd wat er precies in de code komt te staan. Dat begrijpen we heel goed. We zijn blij met het belang dat de code nu al lijkt te krijgen, daarom vinden we het extra belangrijk om niet zomaar een eerste concept te publiceren. Tegelijk zijn transparantie en stakeholderbetrokkenheid belangrijke thema’s in de code zelf en bij het opstellen van de code. Op dit moment is de daarvoor aangestelde commissie eerst een conceptversie aan het opstellen. Deze conceptversie zal vervolgens met verschillende geselecteerde stakeholders besproken worden. Als de commissie de grote lijnen heeft bepaald en tot een publiceerbare conceptcode is gekomen, dan zal zij deze bekendmaken en wordt iedereen uitgenodigd om zijn/haar mening er over te geven. De commissie verwacht medio maart zover te zijn. Via social media, deze website en de nieuwsbrief van Social Enterprise NL houden we iedereen op de hoogte.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: info@social-enterprise.nl

trefwoorden:

Code Commissie governance juridische keurmerk label Lageweg lobby ondernemen rechtsvorm sociaal vorm

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Contact

Cabralstraat 1
1057 CD Amsterdam
info@social-enterprise.nl

 

Route

 

 

KVK-nummer: 54772028

BTW nummer: NL8514.34.447.B01

Founding partners:

 

  • PwC-logo-wit.png
  • logo stichting doen.png
  •