Artikelen

Terugblik verkiezingsdebat 2022: De toekomst van onze economie

Op 23 februari was het debat over de toekomst van onze economie. Zeven lijsttrekkers van partijen uit middelgrote steden in heel Nederland hebben met elkaar gedebatteerd over de toekomst van onze economie.

Gepubliceerd op 9 maart 2022

Brede welvaart als uitgangspunt van economisch beleid 
De lijstrekkers gingen met elkaar in debat aan de hand van vier stellingen. De eerste stelling luidde: ‘De gemeente moet brede welvaart als uitgangspunt nemen voor al het economisch beleid ’. De deelnemende lijsttrekkers stemden grotendeels in met de stelling. Het wordt tijd dat het huidige economisch model verandert naar een model waarin niet enkel wordt gekeken naar het bbp, maar naar meerdere indicatoren zoals zorg, welzijn en het klimaat.  

‘’ Als je kiest voor Brede Welvaart - en daar ben ik helemaal voor -, dan kies je daar in z'n totaliteit voor. Je kunt niet aan de ene kant brede welvaart hebben, en aan de andere kant het economisch model leidend laten.’’
Rik Thijs, Lijsttrekker GroenLinks

Alleen maar CO2 neutraal aanbesteden
Een van de instrumenten om brede welvaart centraal te stellen in economisch beleid, is door duurzame en sociale criteria verplicht te stellen in aanbestedingen. De tweede stelling luidde daarom: ‘De gemeente neemt enkel nog aanbestedingen aan die CO2 neutraal zijn’. De meerderheid van de lijsttrekkers is het ermee eens dat CO2 uitstoot een belangrijk onderwerp is, maar zij zien dit niet als dé manier om het probleem aan te pakken. 

’Aanbesteding enkel afrekenen op CO2 neutraliteit is te nauw, want er zijn genoeg fantastische sociale ondernemingen die andere SDG-doelen aanpakken. Dat moet je ook meewegen in de beoordeling’ 
Carine Bloemhoff, Lijsttrekker PvdA

Invoering van de basisbaan? 
De stelling over het belang van basisbanen om meer mensen aan het werk te helpen zorgde voor de meeste discussie onder de lijsttrekkers. Ojanne de Vries-Chang van D66 en Jeroen Joon van de VVD bepleitten dat de basisbaan geen goede manier is om mensen aan het werk te helpen. Dit komt door het feit dat basisbanen niet genoeg doorstroom leveren naar de reguliere arbeidsmarkt. Aan de andere kant zien Rik Thijs van GroenLinks en Carine Bloemhoff van de PvdA dat basisbanen ontzettend effectief zijn voor mensen die het niet lukt om de arbeidsmarkt te betreden. De basisbaan is dat ene stapje dat mensen het vertrouwen teruggeeft, het is volgens hen de juiste manier om mensen uit de bijstand te ondersteunen. De politici herkennen daarnaast de voorbeeldfunctie van sociaal ondernemers, die in tal van voorbeelden laten zien dat het bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heel waardevol en werkzaam is voor de onderneming.  

Flitsbezorgers: weren of behouden? 

In de laatste stelling staat de inrichting van onze binnensteden ter discussie, in het bijzonder het mogelijk weren van flitsbezorgers. Geen enkele partij zal zich onthouden om ooit flitsbezorgdiensten uit de stad te weren. De partijen zijn het erover eens dat er weinig toegevoegde waarde bestaat in de flitsbezorgingsdiensten. Alleen Jeroen Joon van de VVD is het eens met de stelling dat deze ondernemingen nooit helemaal uit de stad geweerd mogen worden. Vanuit een ruimtelijke ordeningsperspectief zijn ze een probleem in de binnenstad, maar elke onderneming verdient een kans om te bestaan, aldus de VVD-voorman.  

Sociale ondernemingen als gidsen naar de economie van de toekomst 
We staan voor een aantal belangrijke keuzes als we onze economie toekomstbestendig willen inrichten. Het is mooi dat sociaal ondernemers ook in dit debat worden gezien als gidsen naar deze eerlijke economie. Lara Scot- Spliethoff van Stichting Sur Atelier en Annelies Goedbloed van Haagse Zwam kregen het laatste woord. Lara rondde het debat af met een belangrijke boodschap: ’Ik denk dat er meerdere burgers zijn die zich verantwoordelijk voelen voor een probleem of groep in de samenleving. Sociale ondernemingen kunnen samen de pijnpunten in onze maatschappij aanpakken.’ 

Benieuwd naar het hele debat? Kijk het hier terug. 

 

 

 

 

Dit debat is tot stand gekomen door een samenwerking tussen De Balie, het Stedennetwerk G40, de City Deal Impact Ondernemen en Social Enterprise NL.  

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Contact

Cabralstraat 1
1057 CD Amsterdam
info@social-enterprise.nl

 

Route

 

 

KVK-nummer: 54772028

BTW nummer: NL8514.34.447.B01

Founding partners:

 

  • PwC-logo-wit.png
  • logo stichting doen.png
  •