English

''Duurzame gezondheid realiseren voor ieder mens door innovatief doen'' – Yes We Do!

 

Yes We Do!

Actief bijdragen aan het maatschappelijke vraagstuk van gezondheidsbevordering en het verkleinen van gezondheidsongelijkheid, een inclusieve maatschappij en de Sustainable Development Goals. Dat doet Yes We Do! via haar impactprojecten.

Intrinsiek duurzame en innovatieve gezondheid concepten ontwikkelen, financieren en operationaliseren. Daar staat Yes We Do! (YWD) voor. Food For Health (FFH) is één van haar impactprojecten. Via FFH faciliteert Yes We Do! het individu in zijn eigen leefomgeving – zijn eigen wijk – integraal op praktische wijze op zijn zelfredzaamheid rond de waarde van gezondheid in zijn denkvermogen en ‘doenvermogen’. 

Er wordt een impuls gegeven aan de beweging naar een lokale leefomgeving waarin gezondere keuzes integraal de voordehand liggende keuzes worden. Positief resultaat wordt bovendien geherinvesteerd in een glokaal fonds en in microfinanciering onder voorwaarde van social & health venturing.

Meer informatie over FFH en andere initiatieven? Bekijk hier de website!