English

Yepafrica

Empowerment leidt tot ondernemerschap.

YepAfrica staat voor Youth Empowerment. De missie is het empoweren van jongeren om zélf de verandering te zijn en de wereld te dienen. Yepafrica is een maatschappelijke organisatie die sinds 2008 in Nederland en Afrika trainingen geeft aan jongeren en jonge ondernemers op het terrein van zelfredzaamheid. Het resultaat is mensen en ondernemingen die het zélf en socialer doen. In Nederland geven ze empowerment trainingen aan werkloze jongeren en trainen ze (startende) ondernemers die de wereld een beetje beter willen maken in sociaal ondernemerschap. Daarnaast ontwikkelen en verkopen ze duurzame producten voor de Afrikaanse markt op het gebied van energie, milieu en gezondheid. Met een deel van de opbrengst financieren ze de Stichting YEP die via het empowerment Learning Centre in Gambia de trainingen gratis aanbiedt aan de allerarmste werkl0ze jongeren in Gambia. Op deze wijze worden Afrikaanse jongeren zelf de verandering bij de bestrijding van jeugdwerkloosheid en armoede. "Yeppiness doens't change the world, it empowers you to be the change."  Meer weten? Kijk eens op de website van YEPafrica.

Andere sociale enterprises in de branche Onderwijs