English
De ondernemer achter Woonz.nl

"Door het diverse landschap van wonen, service en zorg online doorzoekbaar te maken, helpt Woonz.nl senioren om zelf de regie over hun leven te houden."

Woonz.nl

Woonz.nl is de grootste zoeksite voor wonen, service en zorg in Nederland. Senioren regelen er zelf de woning, service en zorg die bij hen past.

In 2013 startte Annemiek Schut, samen met compagnon Mirjam Doorewaard, Woonz.nl. Annemiek: “Ik kwam op het idee toen ik met een oudere kennis een woning ging zoeken. Al snel raakten we het spoor bijster. We strandden in een onoverzichtelijk aanbod van mogelijkheden. Dat kan en moet anders, wist ik.”

Op Woonz.nl selecteren senioren de zoekcriteria die zij zelf écht belangrijk vinden. Zo kunnen zij vraaggericht zoeken naar gemak & ontspanning, service & diensten, activiteiten, speciale doelgroepen, zorg en veiligheid.

Voor woningaanbieders is Woonz.nl dé tool om leegstand van het (zorg)vastgoed te voorkomen. Daarnaast krijgen zij inzicht in de vraag van senioren op het gebied van wonen, service en zorg. Aanbod en vraag komen zo steeds dichter bij elkaar!

Onlangs is Woonz.nl een pilot gestart, speciaal voor senioren die thuis blijven wonen. Op simpele wijze kunnen zij zoeken in het aanbod van zorg en service bij hen thuis of in de buurt.

Meer weten over Woonz? Kijk eens op hun website