English

WebChair

WebChair is de 'Skype' voor het speciaal onderwijs. WebChair brengt kinderen die – wegens een langdurige ziekte en/of mentale problematiek – niet naar school kunnen virtueel in de klas. Met de WebChair kunnen kinderen echt meedoen in het sociale leven in een directe interactie met de docent en medeleerlingen. WebChair voorkomt isolement, verbetert sociale vaardigheden en maakt onderwijs mogelijk voor alle kinderen. Voor scholen is dat een relatief goedkope, effectieve en snel in te zetten oplossing in tegenstelling tot alle andere minder effectieve en dure alternatieven zoals extra docenten, speciale lesprogramma’s en aparte begeleiding. Op dit moment zijn ruim 300 units jaarlijks in gebruik op scholen, ziekenhuizen en revalidatiecentra in Duitsland, België, Frankrijk, Zweden en Nederland. Meer weten over WebChair? Kijk eens op hun website!