English

We Beat the Mountain

We Beat the Mountain wil de consument, ondernemer en overheid bewust maken van de waarde van afval en informeren over de mogelijkheden en voordelen van recycling. Door educatie op scholen, door onderzoek te doen naar materialisering en recycling en door festivals en evenementen te organiseren probeert We Beat the Mountain de afvalberg te verkleinen.

Meer informatie? Bekijk de website.