English

"Investeer in een toekomst, verander een leven met een lening."

Wakibi

Wakibi staat voor sociaal ondernemen anno nu. Met gebruik van nieuwe media en een sociale aanpak, een duurzame manier om samen ondernemers in ontwikkelingslanden te helpen groeien.

Wakibi is een unieke manier om microfinanciering voor veel Nederlanders toegankelijk te maken. Met behulp van crowdfunding voor microkredieten via het platform www.wakibi.nl geeft Wakibi kansen aan ondernemers om zichzelf en de lokale gemeenschap te ontwikkelen.

Als uitlener van kleine leningen aan ondernemende mensen in ontwikkelingslanden ben je volledig in controle over wat er met je geld gebeurt. Je kunt zelf de ondernemers uitkiezen en die ondersteunen met een bedrag vanaf € 25. Wanneer de lening is terugbetaald kan het opnieuw in een project worden geïnvesteerd of teruggestort op de eigen bankrekening.

Eén andere manier van Wakibi om zoveel mogelijk goeds te doen, is door partnerschappen aan te gaan met organisaties die zich extra inspannen om iets goeds te doen voor de gemeenschappen waar zij voor werken. Dat noemen we sociale meerwaarde.

Wakibi staat voor een marktgedreven, sociale en duurzame wijze van werken en ondersteunen.

WAKIBI = KANSEN = ONDERNEMERSCHAP