English
De ondernemer achter Vivens Nederland

“Steeds meer cliënten vallen tussen wal en schip en begeleiders hebben te weinig invloed en mogelijkheden. Daar moest een oplossing voor komen.”

Vivens Nederland

Vivens Nederland wil de zelfredzaamheid van kwetsbare burgers vergroten door ambulant begeleiders in staat te stellen hun werk zelfstandig te organiseren in een landelijk samenwerkingsverband.

Voor traditionele organisaties staat de financiering van ambulante begeleiding onder druk. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van zorg, het werkplezier en uiteindelijk de zelfredzaamheid van cliënten. Door begeleiding landelijk te organiseren buiten bestaande organisaties en gezamenlijke diensten te centraliseren in een backoffice, is deze zorg rendabel.

Zzp’ers bieden onder de landelijke naam Vivens Begeleiding en Vivens Jeugdhulp, ambulante begeleiding in hun eigen gemeente. Niet de diagnose of leeftijd van een cliënt staat centraal, maar de hulpvraag en de klik met de begeleider. Lokale begeleiders kennen de cultuur, het netwerk en spreken de taal. Zij kunnen bovendien snel schakelen met wijkteamleden. Vanuit het samenwerkingsverband worden centraal de aanbestedingen en de cliëntadministratie verzorgt. Landelijk delen zzp’ers hun kennis en expertise en hebben via werkgroepen rechtstreeks invloed op het beleid.

Door dit samenwerkingsverband worden de voordelen van zelfstandig ondernemerschap met die van een centrale organisatie gecombineerd, zonder de bureaucratie!  

Voor meer informatie bezoek de website www.vivens.nl