English
De ondernemer achter Vivens Begeleiding

“Steeds meer cliënten vallen tussen wal en schip en begeleiders hebben te weinig invloed en mogelijkheden. Daar moest een oplossing voor komen.”

Vivens Begeleiding

Vivens Begeleiding wil de zelfredzaamheid van kwetsbare burgers vergroten door ambulant begeleiders in staat te stellen hun werk zelf te organiseren in een landelijk samenwerkingsverband.

Voor traditionele organisaties staat de financiering van ambulante begeleiding onder druk. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van zorg, het werkplezier en uiteindelijk de zelfredzaamheid van cliënten. Door begeleiding te organiseren buiten bestaande organisaties en gezamenlijke diensten landelijk te centraliseren in een backoffice, is deze zorg rendabel.

Begeleiders bieden onder de landelijke naam Vivens Begeleiding, ambulante begeleiding in hun eigen gemeente. Niet de diagnose of leeftijd van een cliënt staat centraal, maar de hulpvraag. Lokale begeleiders kennen de cultuur, het netwerk en spreken de taal. Vanuit een lokale coöperatie voldoen zij aan de criteria om aan te besteden. Landelijk delen zij kennis en expertise en hebben rechtstreeks invloed op het beleid.

Voor meer informatie bezoek de website www.vivens.net