English
De ondernemer achter VANenVOOR

“Mijn (schoon)vader verloor door zijn handicap alle regie over zijn leven. De verzorgingsstaat schiet zijn doel voorbij […..] Dat moet anders!”

VANenVOOR

VANenVOOR.nl heeft een basismodel voor zorgcoöperaties ontwikkeld. Hiermee kunnen mensen zelf lokaal zorg organiseren. Zo wordt onderlinge hulp en zorg weer bereikbaar, betaalbaar en betrouwbaar.

De overheid trekt zich terug en roept burgers op zelf hulp en zorg aan huis te organiseren met familie, vrienden en behulpzame buren. Maar juist door de verzorgingsstaat zijn deze kringetjes van hulpvaardige mensen steeds kleiner geworden. Gelukkig zien we dat steeds meer burgers de handschoen oppakken. VANenVOOR.nl, ons bedrijf, ondersteunt lokale burgercoöperaties waar de zorgvrager lid is en het bestuur gevormd wordt door vrijwilligers. Het model Wijzelf Zorgcoöperaties omvat alle benodigde documenten en een zeer geavanceerd online platform, www.wijzelf.nl. Op wijzelf.nl regelen de zorgvragers zelf vrijwillige of betaalde hulp of zorg onder toeziend oog van het bestuur. Hulp zoeken, vinden, een overeenkomst sluiten, veilig betalen, declareren, uitbetalen, alles is geregeld. Wij begeleiden de coöperaties bij de opstart: trainen, informatieavonden verzorgen, promotie materialen ontwikkelen, etc. Zo hoeft  niet iedere coöperatie het wiel steeds weer opnieuw uit te vinden en worden deze zorgcoöperaties krachtige organisaties en creëren we Social Impact. 

Meer weten over VANenVOOR? Kijk eens op hun website.