English

TOMS ®

One-for-one: schoenen
Bij de aankoop van elk paar schoenen, wordt er via onze TOMS® Shoe Giving Partners een nieuw paar TOMS®-schoenen gegeven aan een kind in nood. Al deze partners verbeteren de toekomst van kinderen, hun ouders en de gemeenschap door het bieden van gezondheidszorg, onderwijs of ontwikkelingsprogramma's. Het geven van schoenen is een vast onderdeel geworden van hun dagelijkse werkzaamheden, die verder bestaan uit zaken als medische controles, het verstrekken van medicijnen, ontwikkelingsprogramma's opzetten voor de jeugd, hulp aan scholen en beroepsonderwijs voor oudere tieners.

Resultaat
In 2013 gaven ze het 10 miljoenste paar nieuwe schoenen weg aan een kind in nood.

One-for-one: brillen
Door elke aankoop van een TOMS®-bril kan het gezichtsvermogen van iemand worden verbeterd, bijvoorbeeld door een bril op sterkte, medische behandeling of een zichtreddende operatie. Er zijn wereldwijd meer dan 285 miljoen mensen met een visuele beperking terwijl er oplossingen beschikbaar zijn om 80% van de visuele beperkingen te voorkomen of verhelpen.  Als het gezichtsvermogen is hersteld, kunnen mensen weer normaal functioneren in de maatschappij. Volwassen hebben geen extra zorg meer nodig en kunnen weer aan het werk of het huishouden doen. En kinderen kunnen zich weer richten op school.

Bij TOMS® zetten ze zich voor duurzame oogzorg. Daarom investeren we met Sight Giving in klinieken en ziekenhuizen. En, natuurlijk, ook in de mensen die er werken. Met de hulp van de Seva Foundation, onze belangrijkste Sight Giving Partner, helpen we lokale organisaties die medewerkers leren hoe ze toegankelijke, kwalitatieve en professionele oogzorg kunnen leveren.

Maatschappelijke impact
Van 2011 tot 2013 doneerde TOMS ® meer dan 10 miljoen schoenen aan kinderen in armoede en  verbeterde  het gezichtsvermogen van nog eens 150.000 mensen wereldwijd 

Meer weten? Kijk op de website van TOMS ®.

Andere sociale enterprises in de branche Retail