English
De ondernemer achter Stichting Nelis

"Stichting Nelis is een sterk gemotiveerd jongerenwerk- gelegenheidsproject gericht op de glazenwasserij en schoonmaak, opgericht om jongeren weer bij het arbeidsproces te betrekken."

Stichting Nelis

Stichting Nelis biedt verkorte leerwerktrajecten aan jongeren die professioneel klaar gestoomd worden. Door stage/arbeidsplaatsen voor hen te zoeken en door deze intensieve coaching wordt onnodige uitval voorkomen.

Voor alle projecten geldt tevens dat het uitgangspunt wordt de Nelis-methode: aanbod van een vakopleiding voor de nodige competenties en vaardigheden, een stageplaats om zo goede werkervaring op te doen, proactieve bemiddeling naar werk gevolgd door coaching en begeleiding om zo de uitval zo veel mogelijk te beperken, met aan het slot van het traject een arbeidsovereenkomst.

Het uiteindelijke doel is niets minder dan alle werkloze jongeren van Nederland van de bank te trekken, professionele startkwalificaties bij te brengen en zo snel mogelijk aan een baan te helpen. Want de enorme jeugdwerkloosheid waar Nederland de laatste jaren door is getroffen, is zeer schadelijk voor het land.

Meer informatie? Bezoek de website.