English
De ondernemer achter SOVIC

"Sociale vraagstukken aanpakken met innovatieve concepten en projecten door te investeren in de kracht van mensen."

SOVIC

De Stichting SOVIC ontwikkelt innovatieve concepten en projecten voor het aanpakken en oplossen van sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Vanuit de overtuiging dat iedereen moet kunnen deelnemen aan de samenleving. Kansen en mogelijkheden moet krijgen. Zodat een krachtige samenleving ontstaat. Zonder achterblijvers, zonder sociaal kwetsbaren, met perspectief voor iedereen. Alleen dan zijn er kansen voor verbinding tussen mensen, organisaties, culturen. Een enthousiast Sovic team zet zich hier voor in. Met hoofd en hart: realistisch en betrokken.

Leefwereld centraal

Bij het ontwikkelen en uitvoeren van concepten en projecten staat altijd de leefwereld van de burgers die deel uitmaken van het sociale vraagstuk centraal. SOVIC ontwerpt geen systemen, waarin de leefwereld moet passen. Integendeel: de leefwereld is onze inspiratie, ons ijkpunt. In alle gevallen worden de concepten vormgegeven in programma’s en door SOVIC getoetst in de praktijk, soms met participatie van derden. Daarna voert SOVIC de programma’s uit, of kunnen andere marktpartijen in het sociaal-maatschappelijke speelveld deze van SOVIC afnemen.

Meer weten? Kijk op de website