English

Safi Sana

Safi Sana ontwikkelt schatbare business modellen om duurzame energie te produceren en op de markt te brengen. Tegelijkertijd bieden ze sanitaire voorzieningen en schoon drinkwater in (sub)tropische landen.

Wil je meer informatie? Klik hier voor de website

Andere sociale enterprises in de branche Energievoorziening