English
De ondernemer achter NOTS

“Het doel is om in 2025 in Sub-Sahara Afrika alle kerosine lampen te vervangen door zonnelampen en alle houtskool productie duurzaam te maken. Dit is goed voor de lokale bevolking en voor het klimaat.”

NOTS

NOTS verbetert levens en behoudt de natuur in Sub-Sahara Afrika door het opzetten van duurzame energiebedrijven. Als ‘impact onderneming’ streeft NOTS naar het maximaliseren van sociale en ecologische impact, terwijl beleggers een gezond rendement op hun investering in de NOTS activiteiten realiseren.

Sinds 2011 ontwikkelt NOTS twee duurzame energie businesses in Sub-Sahara Afrika: Blue Power en Blue Charcoal.

Blue Power
Bijna 600 miljoen mensen in Afrika leven zonder elektriciteit. Voor verlichting gebruiken deze mensen dure en veelal ongezonde en gevaarlijke bronnen zoals kerosine lampen en zaklantaarns. NOTS Blue Power is een verkoop en distributie business waarmee NOTS hoge kwaliteit, betaalbare zonnelampen (op krediet) levert aan mensen die niet aangesloten zijn op het elektriciteitsnet. Hiermee besparen gezinnen geld (circa USD 100 per lamp per jaar op kerosine en het opladen van mobiele telefoons), verbetert hun gezondheid en veiligheid en wordt de CO2-uitstoot gereduceerd.

Blue Charcoal
Ongeveer 650 miljoen mensen in Afrika koken met houtskool en bijna 12 miljoen mensen werken in de productie van houtskool. Houtskool heeft grote economische waarde. Maar de productie van houtskool is de oorzaak van de snelle verdwijnen van de bossen in Afrika en veroorzaakt een grote uitstoot van methaan. NOTS Blue Charcoal is de combinatie van een technische oplossing en een financieel duurzaam business model dat de milieuschade van houtskoolproductie aanzienlijk reduceert en dat de inkomens van houtskool producenten verhoogt en diversifieert.

Meer over NOTS? Kijk dan op hun website.

Andere sociale enterprises in de branche Energievoorziening