English

Motorcycle Support

Motorcycle Support Nederland begeleidt mensen met een lichte beperking, die geen zin hebben in zorg en tussen de wal en het schip dreigen te raken of zijn geraakt.

Motorcycle Support Nederland biedt hen op kleinschalige wijze zinvol en relevant werk op de motorwerkplaats of middels stages en plaatsing in Begeleid Werken bij bedrijven in de regio. Door het aanbieden van deze werkplekken zorgt Motorcycle Support Nederland dat deze mensen de gereedschappen en het zelfvertrouwen krijgen om toch zo zelfstandig en volwaardig mogelijk te kunnen werken en leven. Door de maximale aandacht die Motorcycle Support Nederland hen geeft, is deze integratie in de dagelijkse samenleving een goed te behalen doelstelling. Meer weten over Motorcycle Support? Kijk op de website!

Andere sociale enterprises in de branche Retail