English
De ondernemer achter Milieuwerk EcoCollege

"Milieuwerk EcoCollege is een social enterprise die twee grote maatschappelijke thema’s aan elkaar verbind; enerzijds de Circulaire Economie, anderzijds werkgelegenheid en de Particpatiewet."

Milieuwerk EcoCollege

  • Milieuwerk helpt mensen die niet zelfstandig werk kunnen vinden/behouden aan reguliere banen in de sector (recycling, urban-mining, upcycling).
  • Binnen het Circulaire Arbeidsproces, dat hierbij wordt gehanteerd, krijgen individuele begeleiding, scholing en coaching volop aandacht terwijl het einddoel ‘werk’ nooit uit zicht wordt verloren. Dit zorgt ervoor dat het merendeel van de trajectdeelnemers succesvol uitstroomt naar een passende baan bij Milieuwerk of extern.
  • Via onze eigen flexpoule creëren we zekerheid en spelen tegelijkertijd in op de flexibilisering van de arbeidsmarkt. We ondersteunen bedrijven bij hun processen middels jobcarving en outsourcing van laag- ongeschoolde functies. Milieuwerk vormt zo de schakel tussen het arbeidspotentieel van (voormalig) uitkeringsgerechtigden en de markt.
  • Milieuwerk heeft samen met AEB Amsterdam en de Gemeente Amsterdam het convenant Westpoort Werkt  afgesloten om meer mensen aan het werk te helpen in het groeiende netwerk van samenwerkingspartners (o.a. SITA, Nissan, BCC, CSU, Afvalservice West en Gemeentelijke Stadsdelen).

Meer weten over Milieuwerk EcoCollege? Kijk op de website!