English

Manus Antwerpen vzw

Manus is een bedrijf dat werkt in de domeinen schoonmaak, groen en renovatie, maar al wie extra handen nodig heeft, kan op ze rekenen. Kwaliteit en duurzaamheid gaan hierbij hand in hand met sociaal ondernemen. Manus investeert volop in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van zijn medewerkers. Een job bij Manus betekent voor de arbeiders een start naar een nieuwe carrière. Manus is een sociaal economiebedrijf, met drie pijlers:

  • werken op een bedrijfseconomische en kwalitatief hoogstaande manier.
  • jobs creëren voor mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.
  • zo ecologisch mogelijk werken.

Meer informatie over Manus? Kijk op de website!