English
De ondernemer achter Lentekracht

Maatschappelijke innovatie laten bloeien door ‘ontwerpend innoveren’ te combineren met de frisse blik van jong talent en ervaring van professionals.  

Lentekracht

Innovatieve oplossingen met meervoudige waardecreatie voor maatschappelijke vraagstukken. Mede door inzet van jong talent die zo ervaring op doet en mogelijk doorstroomt naar regulier werk.

Onze leefomgeving wordt dynamischer, haastiger en complexer, wat andere eisen stelt aan het vitaal houden ervan. Lentekracht biedt een integrale aanpak die leidt tot praktisch toepasbare oplossingen om deze vitaliteit te behouden en verbeteren. Dit vanuit de overtuiging dat op het snijvlak van mens, markt en techniek maatschappelijke innovatie ontstaat. Om deze innovatie te realiseren bieden wij de volgende diensten:

  • Conceptontwikkeling/Business development
  • Advies en begeleiding
  • Projectmanagement
  • Ontwerp en ruimtelijke inpassing
  • Implementatie en uitvoering
  • Workshops, inspiratie- en werksessies

 

Meer informatie vind je op de website van Lentekracht!