English
De ondernemer achter Lendahand

“Het is ons streven een bijdrage te leveren aan armoedebestrijding door via crowdfunding leningen te verstrekken aan MKB-ers in opkomende landen waarmee ze banen kunnen creëren”

Lendahand

In opkomende landen als de Filipijnen en Ghana zorgt het MKB voor slechts 30% van de banen. Dat komt omdat bedrijven daar doorgaans geen toegang hebben tot betaalbare financiering.

De beste stimulans voor de economie is evenwel een sterke middenstand. Ook in opkomende economieën zouden middelgrote en kleine bedrijven heel goed kunnen bijdragen aan economische groei. Als de werkgelegenheid groeit, zorgt dit voor een daling van de armoede. En dat leidt weer tot bijvoorbeeld betere gezondheidszorg en onderwijs.

Het probleem is alleen dat het MKB in opkomende economieën niet aan betaalbaar krediet kan komen. Zowel bij reguliere banken als microkredietinstellingen kunnen ze niet terecht. Banken zijn vooral ingesteld op grote bedrijven. Zij stellen eisen waar kleine ondernemingen niet aan kunnen voldoen. Voor microkredietinstellingen zijn deze bedrijfjes juist weer te complex.

Deze inzichten heeft Peter Heijen doen besluiten om in 2011 www.lendahand.com op te richten. Lendahand creëert sociale impact omdat zij op efficiënte wijze een brug slaat tussen ambitieuze bedrijfjes in opkomende economieën en sociaal kapitaal in Westerse landen.

Andere sociale enterprises in de branche Zakelijke dienstverlening