English
De ondernemer achter Healthy Entrepreneurs

"Het is fantastisch dat we zo’n enorme gezondheidsimpact kunnen realiseren op het Afrikaanse platteland met zo’n ogenschijnlijk simpel idee." 

Healthy Entrepreneurs

Healthy Entrepreneurs zet een netwerk op van micro-franchise ondernemers die lokaal medicijnen en gezondheidsproducten beschikbaar stellen. Ze zijn uniek in het organiseren van de gehele supply en distributie keten, van fabrikant tot de eigenlijke klant of patiënt.

Het doel van Healthy Entrepreneurs is om lage- en midden inkomensfamilies in afgelegen gebieden toegang te bieden tot betrouwbare en betaalbare essentiële medicijnen en andere health impact producten. Met behulp van enkele applicatie op (offline) tablet geven de franchise ondernemers voorlichting over alle relevante gezondheidsonderwerpen zoals voeding, hygiëne, seks, kinderen en zwangerschap. De applicaties zijn opgebouwd met diverse korte voorlichtingsfilmpjes, beeldmateriaal en tekst, allemaal in de lokale taal.

Om deze mensen ook echt te bereiken, biedt Healthy Entrepreneurs innovatieve oplossingen, zoals het opzetten van ‘franchise kiosks’ in DR Congo en mobiele franchises in Burundi en Rwanda. Hiermee gelooft Healthy Entrepreneurs dat het beste van zowel publieke als private systemen worden ingezet om sociale impact te genereren.

Meer weten over Healthy Entrepreneurs? Kijk eens op hun website