English

Hacron Groen

Hacron groen biedt professionele begeleiding en passende werkplekken voor medewerkers met een afstand tot een reguliere baan. Hacron groen staat voor advies, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van diverse projecten in het groen. Hacron groen voert dit uit voor verschillende opdrachtgevers op het overheids-, zakelijke, recreatieve en particuliere terrein.

Meer informatie? Bezoek de website.