English

"Een nieuw en uniek toiletpapier, gemaakt van 100% gerecycled papier. Onze missie: Veilige en schone toiletten voor iedereen!"

The Good Roll

The Good Roll is ontstaan vanuit een gezamenlijke frustratie. Er zijn wereldwijd 2,3 miljard mensen die geen toegang hebben tot veilige en schone toiletten, dit is zo’n 32% (!) van de wereldbevolking. Daarnaast worden er dagelijks 27.000 bomen gekapt voor de productie van toiletpapier.

Stel je eens voor dat je moet leven zonder toilet en je ’s avonds alleen in het donker naar buiten moet om een privéplekje te vinden. 

Wie niet beschikt over een toilet moet in onhygiënische omstandigheden zijn behoefte doen; in de bosjes, achter hutjes of muurtjes, of boven open water. Voor 2,3 miljard mensen is dit de dagelijkse realiteit. 

Eén derde van de wereldbevolking moet zijn behoefte in de open lucht doen, omdat er geen veilige toiletten zijn. Niet alleen ongemakkelijk, het brengt ook enorme gezondheidsrisico’s met zich mee. Alleen al aan diarree sterven jaarlijks meer dan 760.000 kinderen van onder de 5 jaar. Een bijkomend gevaar is dat veel meisjes en vrouwen die in het open veld hun behoefte moeten doen, een verhoogde kans lopen te worden aangevallen door mannen.  

Meer weten over The Good Roll? Bekijk de website