English
De ondernemer achter Gewoondoen

"Met de werknemerscooperaties Schoongewoon, Helpgewoon en Gewoondoen staan wij garant voor een betere verdeling van winst en inkomen."

Gewoondoen

De werknemerscoöperaties Schoongewoon en Hélpgewoon zijn onderdeel van de centrale coöperatie Gewoondoen.

De coöperatie van Schoongewoon met betrokken leden is actief in de schoonmaak en facilitaire dienstverlening, waarbij Helpgewoon actief is in jeugdzorg, welzijnswerk en thuiszorg. De werknemers besturen hun eigen bedrijf, waarbij winst gemaakt mag worden die terugvloeit bij de werknemers zelf. Ze zijn betrokken, hebben vertrouwen in zichzelf en in elkaar en kunnen met meer aandacht en liefde garant staan voor een perfecte dienstverlening. Door per vestiging bewust klein te blijven kunnen ze keuzes maken in opdrachten en ook heel selectief omgaan met wie ze als medelid willen samenwerken. Meer weten? Kijk op de website van Schoongewoon of Helpgewoon!